ภาษา Old Kentish Sign Language

ชื่อภาษา: Old Kentish Sign Language
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19192
ชื่อภาษา ISO: Old Kentish Sign Language [okl]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Old Kentish Sign Language

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Old Kentish Sign Language

United Kingdom

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Old Kentish Sign Language

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Old Kentish Sign Language.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Old Kentish Sign Language

ข้อมูลอื่นๆ: Sign Language.