ภาษา Tzeltal, Bachajon: Sibal

ชื่อภาษา: Tzeltal, Bachajon: Sibal
ชื่อภาษา ISO: Tzeltal [tzh]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1796
Language Scope: Sub-Dialect
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 01796

ตัวอย่างภาษา Tzeltal, Bachajon: Sibal

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tzeltal, Bachajon: Sibal

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Tzeltal, Bachajon: Sibal) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A13671).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Tzeltal, Bachajon)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Tzeltal, Bachajon: Sibal) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A04620).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Tzeltal, Bachajon)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C18740).

พระคำแห่งชีวิต 3 (in Tzeltal, Bachajon)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C18741).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Tzeltal, Bachajon: Sibal ผสมบ้าง

C22850 DIAGNOSTIC A: North B: South ดาวน์โหลด DIAGNOSTIC A: North B: South MP3 ในภาษา Tzeltal, Bachajon: Sibal (in Español [Spanish: Mexico])

A38332 Norte/Sur Diagnostic ดาวน์โหลด Norte/Sur Diagnostic MP3 ในภาษา Tzeltal, Bachajon: Sibal (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Tzeltal, Bachajon - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Tzeltal, Oxchuc - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Tzeltal, Tenango - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Tzeltal, Tenejapa - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Tzeltal, Bachajón - (Scripture Earth)
Scripture resources - Tzeltal, Oxchuc - (Scripture Earth)
The New Testament - Tzeltal, Oxchuc - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Tzeltal, Bachajon: Sibal

Sibal
Tsendal
Tzendal

พื้นที่ใช้ภาษา Tzeltal, Bachajon: Sibal

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Tzeltal, Bachajon: Sibal

People Groups who speak Tzeltal, Bachajon: Sibal

Tzeltal, Bachajon; Tzeltal, Oxchuc;

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ