ภาษา Lundayeh: Lun Dayah

ชื่อภาษา: Lundayeh: Lun Dayah
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13134
ชื่อภาษา ISO: Lundayeh [lnd]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lundayeh: Lun Dayah

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The New Testament - Lun Bawang - Lun Dayah - 1982 Edition - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Lundayeh: Lun Dayah

Lun Bawang
Lun Dayah

พื้นที่ใช้ภาษา Lundayeh: Lun Dayah

Indonesia
Malaysia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Lundayeh: Lun Dayah

มี 13 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Lundayeh: Lun Dayah.

Lundaye
Lundayeh: Adang
Lundayeh: Kolur
Lundayeh: Lepu Potong
Lundayeh: Lun Bawang
Lundayeh: Lun Daye
Lundayeh: Padas
Lundayeh: Papadi
Lundayeh: Trusan
Lundaye: Long Iluk
Lundaye: Lun Ba
Lun Daye: Tana' Lun
Tabun

ข้อมูลเกี่ยวกับ Lundayeh: Lun Dayah

จำนวนประชากร: 38,100

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ