Wapishana [wap]

ชื่อภาษา ISO: Wapishana
รหัสภาษา ISO: wap
จำนวนประชากร: 12,500

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Aruma: Amariba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7259
จำนวนประชากร: 7,500

ชื่ออื่นสำหรับ Aruma: Amariba

Amariba

พื้นที่ใช้ภาษา Aruma: Amariba

Brazil
Guyana

2. Aruma: Atorada

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7260
จำนวนประชากร: 7,500

ชื่ออื่นสำหรับ Aruma: Atorada

Atorada

พื้นที่ใช้ภาษา Aruma: Atorada

Brazil
Guyana

3. Wapishana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1839

ชื่ออื่นสำหรับ Wapishana

Uapixana
Vapidiana
Wapichan
Wapichana
Wapisana
Wapishiana
Wapishshiana
Wapisiana
Wapitxana
Wapixana
Wapixiana
Wapixiána

พื้นที่ใช้ภาษา Wapishana

Brazil
Guyana

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wapishana

A07631 พระคำแห่งชีวิต

4. Wapishana: Atorai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20710

ชื่ออื่นสำหรับ Wapishana: Atorai

Atorai

พื้นที่ใช้ภาษา Wapishana: Atorai

Brazil
Guyana

People Groups who speak Wapishana

Wapixana;