Saparua [spr]

ชื่อภาษา ISO: Saparua
รหัสภาษา ISO: spr
จำนวนประชากร: 10,200

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Saparua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16323
จำนวนประชากร: 10,200

พื้นที่ใช้ภาษา Saparua

Indonesia

2. Saparua: Iha-saparua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16324
จำนวนประชากร: 10,200

ชื่ออื่นสำหรับ Saparua: Iha-saparua

Iha-saparua

พื้นที่ใช้ภาษา Saparua: Iha-saparua

Indonesia

3. Saparua: Iha-seram

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16325
จำนวนประชากร: 10,200

ชื่ออื่นสำหรับ Saparua: Iha-seram

Iha-seram

พื้นที่ใช้ภาษา Saparua: Iha-seram

Indonesia

4. Saparua: Kulur

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16326
จำนวนประชากร: 10,200

ชื่ออื่นสำหรับ Saparua: Kulur

Kulur

พื้นที่ใช้ภาษา Saparua: Kulur

Indonesia

5. Saparua: Siri-sori

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16327
จำนวนประชากร: 10,200

ชื่ออื่นสำหรับ Saparua: Siri-sori

Siri-sori

พื้นที่ใช้ภาษา Saparua: Siri-sori

Indonesia

People Groups who speak Saparua

Saparua;