Saek [skb]

ชื่อภาษา ISO: Saek
รหัสภาษา ISO: skb
จำนวนประชากร: 17,200

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. แสก

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3112

ชื่ออื่นสำหรับ แสก

Saek
Sek
Set
Tai Sek
Thai Saek
石語
石语

พื้นที่ใช้ภาษา แสก

Laos
Thailand
Vietnam

บันทึกเสียงที่มีในภาษา แสก

C24620 พระคำแห่งชีวิต

2. Saek: Khammouan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16166
จำนวนประชากร: 25,000

ชื่ออื่นสำหรับ Saek: Khammouan

Khammouan

พื้นที่ใช้ภาษา Saek: Khammouan

Laos

3. Saek: Na Kadok

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16167
จำนวนประชากร: 25,000

ชื่ออื่นสำหรับ Saek: Na Kadok

Na Kadok

พื้นที่ใช้ภาษา Saek: Na Kadok

Laos

People Groups who speak Saek

Saek;