Uma [ppk]

ชื่อภาษา ISO: Uma
รหัสภาษา ISO: ppk
จำนวนประชากร: 20,000

จีอาร์เอ็นมี 8 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Uma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3804

ชื่ออื่นสำหรับ Uma

Kulawi
Kulawi: South
Oema
Pipikoro

พื้นที่ใช้ภาษา Uma

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Uma

C19751 ข่าวประเสริฐ

2. Uma: Bana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17929
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Uma: Bana

Bana

พื้นที่ใช้ภาษา Uma: Bana

Indonesia

3. Uma: Benggaulu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17930
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Uma: Benggaulu

Benggaulu
Bingkolu

พื้นที่ใช้ภาษา Uma: Benggaulu

Indonesia

4. Uma: Kantewu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17931
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Uma: Kantewu

Central Uma
Kantewu

พื้นที่ใช้ภาษา Uma: Kantewu

Indonesia

5. Uma: Southern Uma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17932
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Uma: Southern Uma

Aria
Southern Uma

พื้นที่ใช้ภาษา Uma: Southern Uma

Indonesia

6. Uma: Tobaku

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17933
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Uma: Tobaku

Dompa
Ompa
Tobaku
Western Uma

พื้นที่ใช้ภาษา Uma: Tobaku

Indonesia

7. Uma: Tolee'

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17934
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Uma: Tolee'

Eastern Uma
Tolee'

พื้นที่ใช้ภาษา Uma: Tolee'

Indonesia

8. Uma: Winatu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17935
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Uma: Winatu

Northern Uma
Winatu

พื้นที่ใช้ภาษา Uma: Winatu

Indonesia

People Groups who speak Uma

Uma, Pipikoro;