Tohono O'odham [ood]

ชื่อภาษา ISO: Tohono O'odham
รหัสภาษา ISO: ood
จำนวนประชากร: 14,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Oodham

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15308
จำนวนประชากร: 11,819

พื้นที่ใช้ภาษา Oodham

Mexico
United States of America

2. O'odham: Tohono

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1795
รหัสสำเนียงของ ROD: 01795

ชื่ออื่นสำหรับ O'odham: Tohono

Navideno
O'odham
Papago
Papago-Pima
Tohono O'odam
Tohono O'odham: Tohono O'odam

พื้นที่ใช้ภาษา O'odham: Tohono

Mexico
United States of America

บันทึกเสียงที่มีในภาษา O'odham: Tohono

A04731 พระคำแห่งชีวิต
C04701 Christmas Messages

3. Pima

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 237
รหัสสำเนียงของ ROD: 00237

ชื่ออื่นสำหรับ Pima

Akimel O'odham
Papago-Pima
Tohono O'odham: Akimel O'odham

พื้นที่ใช้ภาษา Pima

United States of America

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Pima

A05570 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Tohono O'odham

Oodham;