Ocaina [oca]

ชื่อภาษา ISO: Ocaina
รหัสภาษา ISO: oca
จำนวนประชากร: 194

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ocaina

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1662
จำนวนประชากร: 50

ชื่ออื่นสำหรับ Ocaina

Okaina

พื้นที่ใช้ภาษา Ocaina

Colombia
Peru

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ocaina

C21490 พระคำแห่งชีวิต

2. Ocaina: Dukaiya

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15227
จำนวนประชากร: 165

ชื่ออื่นสำหรับ Ocaina: Dukaiya

Dukaiya

พื้นที่ใช้ภาษา Ocaina: Dukaiya

Colombia
Peru

3. Ocaina: Ibo'tsa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15228
จำนวนประชากร: 165

ชื่ออื่นสำหรับ Ocaina: Ibo'tsa

Ibo'tsa

พื้นที่ใช้ภาษา Ocaina: Ibo'tsa

Colombia
Peru

People Groups who speak Ocaina

Ocaina;