Logorik [liu]

ชื่อภาษา ISO: Logorik
รหัสภาษา ISO: liu
จำนวนประชากร: 6,190

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Logorik

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13031
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Logorik

Liguri

พื้นที่ใช้ภาษา Logorik

Sudan

2. Logorik: Liguri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13032
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Logorik: Liguri

Liguri

พื้นที่ใช้ภาษา Logorik: Liguri

Sudan

3. Logorik: Saburi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13033
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Logorik: Saburi

Saburi

พื้นที่ใช้ภาษา Logorik: Saburi

Sudan

4. Logorik: Tallau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1981
รหัสสำเนียงของ ROD: 01981

ชื่ออื่นสำหรับ Logorik: Tallau

Talau
Tallau
Talo
Tilow

พื้นที่ใช้ภาษา Logorik: Tallau

Sudan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Logorik: Tallau

A08510 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Logorik

Logorif;