Tolaki [lbw]

ชื่อภาษา ISO: Tolaki
รหัสภาษา ISO: lbw
จำนวนประชากร: 331,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kendari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 710
รหัสสำเนียงของ ROD: 00710
จำนวนประชากร: 298,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kendari

Kolaka
Tolaki: Konawe

พื้นที่ใช้ภาษา Kendari

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kendari

C10031 พระคำแห่งชีวิต

2. Tolaki

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4649
จำนวนประชากร: 331,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tolaki

Akido (derogatory name)
Kolaka
Konawe
Laki
Lalaki
Lolaki
Mekongga
Nahina (derogatory name)
Nehina (derogatory name)
Nenina
Nohina (derogatory name)
Noie (derogatory name)
Noihe (derogatory name)
Tolaki Konawe
Tolaki Mekongga
To'olaki

พื้นที่ใช้ภาษา Tolaki

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tolaki

A17590 คำพยาน
C84104 ข่าวประเสริฐ
A63026 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A37110 เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2
A37111 เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2

3. Tolaki: Asera

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17553
จำนวนประชากร: 281,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tolaki: Asera

Asera

พื้นที่ใช้ภาษา Tolaki: Asera

Indonesia

4. Tolaki: Laiwui

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17556
จำนวนประชากร: 281,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tolaki: Laiwui

Kioki
Laiwui

พื้นที่ใช้ภาษา Tolaki: Laiwui

Indonesia

5. Tolaki: Mekongga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17557
รหัสสำเนียงของ ROD: 17557
จำนวนประชากร: 33,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tolaki: Mekongga

Bingkokak
Mekongga

พื้นที่ใช้ภาษา Tolaki: Mekongga

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tolaki: Mekongga

A65623 Lele Moico [ข่าวประเสริฐ]

6. Tolaki: Wiwirano

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17560
จำนวนประชากร: 200

ชื่ออื่นสำหรับ Tolaki: Wiwirano

Wiwirano

พื้นที่ใช้ภาษา Tolaki: Wiwirano

Indonesia

People Groups who speak Tolaki

Tolaki, Asera; Tolaki, Konawe; Tolaki, Laiwui; Tolaki, Mekongga; Tolaki, Wiwirano;