Kibet [kie]

ชื่อภาษา ISO: Kibet
รหัสภาษา ISO: kie
จำนวนประชากร: 56,900

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kibet

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11992
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kibet

Kaben
Kabentang
Kibeet
Kibeit

พื้นที่ใช้ภาษา Kibet

Chad

2. Kibet: Dagel

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11993
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kibet: Dagel

Dagel
Daggal

พื้นที่ใช้ภาษา Kibet: Dagel

Chad

3. Kibet: Mouro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3089
รหัสสำเนียงของ ROD: 03089
จำนวนประชากร: 15,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kibet: Mouro

Kibet: Murru
Mouro
Mourro
Muro
Murru

พื้นที่ใช้ภาษา Kibet: Mouro

Chad

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kibet: Mouro

A20280 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Kibet

Kibet;

ข่าวเกี่ยวกับ Kibet