Katukína [kav]

ชื่อภาษา ISO: Katukína
รหัสภาษา ISO: kav

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Katukina

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11699
จำนวนประชากร: 1

พื้นที่ใช้ภาษา Katukina

Brazil

2. Katukina: Cutiadapa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11704
จำนวนประชากร: 1

พื้นที่ใช้ภาษา Katukina: Cutiadapa

Brazil