Jah Hut [jah]

ชื่อภาษา ISO: Jah Hut
รหัสภาษา ISO: jah
จำนวนประชากร: 3,360

จีอาร์เอ็นมี 8 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Jah Hut

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11077
จำนวนประชากร: 450

ชื่ออื่นสำหรับ Jah Hut

Jah Het

พื้นที่ใช้ภาษา Jah Hut

Malaysia

2. Jah Hut: Kerdau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11078
จำนวนประชากร: 450

ชื่ออื่นสำหรับ Jah Hut: Kerdau

Kerdau

พื้นที่ใช้ภาษา Jah Hut: Kerdau

Malaysia

3. Jah Hut: Ketiar Krau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11079
จำนวนประชากร: 450

ชื่ออื่นสำหรับ Jah Hut: Ketiar Krau

Ketiar Krau
Tengganu

พื้นที่ใช้ภาษา Jah Hut: Ketiar Krau

Malaysia

4. Jah Hut: Krau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11080
จำนวนประชากร: 450

ชื่ออื่นสำหรับ Jah Hut: Krau

Krau

พื้นที่ใช้ภาษา Jah Hut: Krau

Malaysia

5. Jah Hut: Kuala Tembeling

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11081
จำนวนประชากร: 450

ชื่ออื่นสำหรับ Jah Hut: Kuala Tembeling

Kuala Tembeling

พื้นที่ใช้ภาษา Jah Hut: Kuala Tembeling

Malaysia

6. Jah Hut: Pulau Guai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11082
จำนวนประชากร: 450

ชื่ออื่นสำหรับ Jah Hut: Pulau Guai

Pulau Guai

พื้นที่ใช้ภาษา Jah Hut: Pulau Guai

Malaysia

7. Jah Hut: Ulu Ceres

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11083
จำนวนประชากร: 450

ชื่ออื่นสำหรับ Jah Hut: Ulu Ceres

Cheres
Ulu Ceres

พื้นที่ใช้ภาษา Jah Hut: Ulu Ceres

Malaysia

8. Jah Hut: Ulu Tembeling

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11084
จำนวนประชากร: 450

ชื่ออื่นสำหรับ Jah Hut: Ulu Tembeling

Ulu Tembeling

พื้นที่ใช้ภาษา Jah Hut: Ulu Tembeling

Malaysia

People Groups who speak Jah Hut

Jah Hut;