Mbyá Guaraní [gun]

ชื่อภาษา ISO: Mbyá Guaraní
รหัสภาษา ISO: gun
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Guarani
จำนวนประชากร: 15,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Guarani, Mbua de Paraguay

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22331
จำนวนประชากร: 16,000

พื้นที่ใช้ภาษา Guarani, Mbua de Paraguay

Paraguay

2. Guarani, Mbya

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2100
รหัสสำเนียงของ ROD: 02100
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 15

ชื่ออื่นสำหรับ Guarani, Mbya

Bugre
Eastern Argentina Guarani
Eastern Argentina Guaraní
Guarani: Brasil
Guarani Mby'a
Guaraní, Mbyá
Mbia
Mbiá
Mbua
Mbya
Mbyá
Mby'a Guarani

พื้นที่ใช้ภาษา Guarani, Mbya

Brazil
Paraguay

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Guarani, Mbya

A30300 ข่าวประเสริฐ & พระคำแห่งชีวิต
A64066 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A64067 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A31040 เพลง 1
A04370 พระคำแห่งชีวิต 1
A34410 1 John 3-5 & เพลง
A31051 เพลง 2
A02881 พระคำแห่งชีวิต 2
A34400 John 11-17
A34390 John 1-3
A34401 John 18-21 & 1Jn 1-3
A34391 John 6-10
A34411 Mark Portions

3. Guarani, Mbya: Baticola

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10378
รหัสสำเนียงของ ROD: 10378
จำนวนประชากร: 12,000

ชื่ออื่นสำหรับ Guarani, Mbya: Baticola

Baticola
Guaraní, Mbyá: Baticola

พื้นที่ใช้ภาษา Guarani, Mbya: Baticola

Brazil

4. Guarani, Mbya: Tambeope

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10379
รหัสสำเนียงของ ROD: 10379
จำนวนประชากร: 12,000

ชื่ออื่นสำหรับ Guarani, Mbya: Tambeope

Guarani, Mbya: Tambéopé
Tambéopé

พื้นที่ใช้ภาษา Guarani, Mbya: Tambeope

Brazil

People Groups who speak Mbyá Guaraní

Guarani, Mbya;