Knaanic [czk]

ชื่อภาษา ISO: Knaanic
รหัสภาษา ISO: czk

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Knaanic

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12074

พื้นที่ใช้ภาษา Knaanic

Czech Republic

2. Knaanic: Judeo-czech

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12075

พื้นที่ใช้ภาษา Knaanic: Judeo-czech

Czech Republic