Gagnoa Bété [btg]

ชื่อภาษา ISO: Gagnoa Bété
รหัสภาษา ISO: btg
จำนวนประชากร: 150,000

จีอาร์เอ็นมี 8 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bete, Gagnoa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1631

ชื่ออื่นสำหรับ Bete, Gagnoa

Eastern Bete
Eastern Bété
Gagnoa
Gagnoua-Bete
Gagnoua-Bété
Shyen

พื้นที่ใช้ภาษา Bete, Gagnoa

Côte d'Ivoire

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bete, Gagnoa

A00671 พระคำแห่งชีวิต

2. Bete, Gagnoa: Gbadi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8016
จำนวนประชากร: 150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bete, Gagnoa: Gbadi

Badie
Gbadi
Gbadie

พื้นที่ใช้ภาษา Bete, Gagnoa: Gbadi

Côte d'Ivoire

3. Bete, Gagnoa: Guebie

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8017
จำนวนประชากร: 150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bete, Gagnoa: Guebie

Guebie

พื้นที่ใช้ภาษา Bete, Gagnoa: Guebie

Côte d'Ivoire

4. Bete, Gagnoa: Kpakolo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8018
จำนวนประชากร: 150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bete, Gagnoa: Kpakolo

Kpakolo

พื้นที่ใช้ภาษา Bete, Gagnoa: Kpakolo

Côte d'Ivoire

5. Bete, Gagnoa: Nekedi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8019
จำนวนประชากร: 150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bete, Gagnoa: Nekedi

Nekedi

พื้นที่ใช้ภาษา Bete, Gagnoa: Nekedi

Côte d'Ivoire

6. Bete, Gagnoa: Niabre

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8020
จำนวนประชากร: 150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bete, Gagnoa: Niabre

Niabre

พื้นที่ใช้ภาษา Bete, Gagnoa: Niabre

Côte d'Ivoire

7. Bete, Gagnoa: Zadie

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8021
จำนวนประชากร: 150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bete, Gagnoa: Zadie

Zadie

พื้นที่ใช้ภาษา Bete, Gagnoa: Zadie

Côte d'Ivoire

8. Bete, Gagnoa: Zebie

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8022
จำนวนประชากร: 150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bete, Gagnoa: Zebie

Zebie

พื้นที่ใช้ภาษา Bete, Gagnoa: Zebie

Côte d'Ivoire

People Groups who speak Gagnoa Bété

Bete, Gagnoa;