Karen, Pwo Western Thailand: Ratchaburi Pwo Karen 語言

語言名稱: Karen, Pwo Western Thailand: Ratchaburi Pwo Karen
ISO語言名稱: Karen, Pwo Eastern [kjp]
GRN語言編號: 11632
Language State: Not Verified
ROD方言代碼:

Karen, Pwo Western Thailand: Ratchaburi Pwo Karen的錄音

其他來源的音頻、視頻

Jesus Film Project films - Karen, Pwo Eastern - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Karen Pwo Eastern - (The Jesus Film Project)

Karen, Pwo Western Thailand: Ratchaburi Pwo Karen的其他名稱

กะเหรี่ยงโปตะวันตก ราชบุรี
Phetchaburi Pwo Karen
Ratchaburi Pwo Karen

說Karen, Pwo Western Thailand: Ratchaburi Pwo Karen的地方

Thailand

與Karen, Pwo Western Thailand: Ratchaburi Pwo Karen有關的方言

People Groups who speak Karen, Pwo Western Thailand: Ratchaburi Pwo Karen

Karen, Pwo, Eastern;

關於Karen, Pwo Western Thailand: Ratchaburi Pwo Karen信息

人口: 1,050,000

幫助GRN研究此語言

您是否熱衷於採用母語宣揚主耶穌的福音給那些從來沒有聽過聖經信息的人? 這個語言是否您的母語? 或你知道誰是? 您願意幫助我們研究并提供有關此語言的資料?或您可以幫助我們尋找能用此語言翻譯或錄音的人嗎? 你願意贊助此語言或其它語言的錄音製作嗎?如果願意,請聯繫:聯絡GRN環球工作室.

請注意GRN是一個非營利組織,並且不支付翻譯者和語言助手。所有服務為自願提供。