หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 2 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า [看,听&行 2 全知全能的神] - 泰国语

Is this recording useful?

书2是关于雅各,约瑟夫,摩西的圣经音视频故事系列,可用来传播福音,建立教会和宣讲基督。

项目编号: 80502
语言名: 泰国语

项目长度: 35:08

ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 สองพี่น้อง (ปฐมกาล 25:20-34, 27:1-29) [Music-Intro-图片 1]

1:56

1. ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 สองพี่น้อง (ปฐมกาล 25:20-34, 27:1-29) [Music-Intro-图片 1]

รูปภาพที่ 2 ความฝันของยาโคบ (ปฐมกาล 28:10-22) [圖2: 雅各的夢]

0:52

2. รูปภาพที่ 2 ความฝันของยาโคบ (ปฐมกาล 28:10-22) [圖2: 雅各的夢]

รูปภาพที่ 3 ยาโคบกับลาบัน (ปฐมกาล 29:1 - 31: 55) [圖3: 雅各和拉班]

1:07

3. รูปภาพที่ 3 ยาโคบกับลาบัน (ปฐมกาล 29:1 - 31: 55) [圖3: 雅各和拉班]

รูปภาพที่ 4 ยาโคบพบกับพระเจ้า (ปฐมกาล 32:1-32) [圖4: 雅各遇見上帝]

1:41

4. รูปภาพที่ 4 ยาโคบพบกับพระเจ้า (ปฐมกาล 32:1-32) [圖4: 雅各遇見上帝]

รูปภาพที่ 5 ความฝันของโยเซฟ (ปฐมกาล 37:1-11) [圖5: 約瑟的夢]

1:05

5. รูปภาพที่ 5 ความฝันของโยเซฟ (ปฐมกาล 37:1-11) [圖5: 約瑟的夢]

รูปภาพที่ 6 โยเซฟถูกขายไปเป็นทาส (ปฐมกาล 37:12-36) [圖6: 約瑟被出賣]

1:18

6. รูปภาพที่ 6 โยเซฟถูกขายไปเป็นทาส (ปฐมกาล 37:12-36) [圖6: 約瑟被出賣]

รูปภาพที่ 7 โยเซฟกับหญิงชั่ว (ปฐมกาล 39:1-20) [圖7: 約瑟和不正經的女主人]

1:15

7. รูปภาพที่ 7 โยเซฟกับหญิงชั่ว (ปฐมกาล 39:1-20) [圖7: 約瑟和不正經的女主人]

รูปภาพที่ 8 โยเซฟในคุก (ปฐมกาล 39:20 - 40:23) [圖8: 約瑟在監獄裏]

1:41

8. รูปภาพที่ 8 โยเซฟในคุก (ปฐมกาล 39:20 - 40:23) [圖8: 約瑟在監獄裏]

รูปภาพที่ 9 ความฝันของกษัตริย์อียิปต์ (ปฐมกาล 41:1-45) [圖9: 國王的夢]

1:04

9. รูปภาพที่ 9 ความฝันของกษัตริย์อียิปต์ (ปฐมกาล 41:1-45) [圖9: 國王的夢]

รูปภาพที่ 10 โยเซฟปกครองประเทศอียิปต์ (ปฐมกาล 41:47 - 42:28) [圖10: 約瑟治理埃及]

1:10

10. รูปภาพที่ 10 โยเซฟปกครองประเทศอียิปต์ (ปฐมกาล 41:47 - 42:28) [圖10: 約瑟治理埃及]

รูปภาพที่ 11 โยเซฟเปิดเผยตัวเองแก่พวกพี่ชาย (ปฐมกาล 43:1 - 45:28) [圖11: 約瑟向他的兄弟表明身份]

1:19

11. รูปภาพที่ 11 โยเซฟเปิดเผยตัวเองแก่พวกพี่ชาย (ปฐมกาล 43:1 - 45:28) [圖11: 約瑟向他的兄弟表明身份]

รูปภาพที่ 12 ยาโคบและโยเซฟในอียิปต์ (ปฐมกาล 45:28 - 50: 26) [圖12: 雅各和約瑟在埃及]

1:40

12. รูปภาพที่ 12 ยาโคบและโยเซฟในอียิปต์ (ปฐมกาล 45:28 - 50: 26) [圖12: 雅各和約瑟在埃及]

รูปภาพที่ 13 ทารกน้อยโมเสส (อพยพ 2:1-10) [圖13: 摩西出生]

1:17

13. รูปภาพที่ 13 ทารกน้อยโมเสส (อพยพ 2:1-10) [圖13: 摩西出生]

รูปภาพที่ 14 โมเสสกับพุ่มไม้ไฟ (อพยพ 2:11 - 4:17) [圖14: 摩西和焚燒的荊棘]

1:02

14. รูปภาพที่ 14 โมเสสกับพุ่มไม้ไฟ (อพยพ 2:11 - 4:17) [圖14: 摩西和焚燒的荊棘]

รูปภาพที่ 15 โมเสสกลับมาหากษัตริย์ (อพยพ 3:11 - 10:29) [圖15: 摩西回到埃及王那裏]

1:36

15. รูปภาพที่ 15 โมเสสกลับมาหากษัตริย์ (อพยพ 3:11 - 10:29) [圖15: 摩西回到埃及王那裏]

รูปภาพที่ 16 การสังเวยลูกแกะ (อพยพ 12: 1-36) [圖16: 逾越節獻祭的羊]

1:02

16. รูปภาพที่ 16 การสังเวยลูกแกะ (อพยพ 12: 1-36) [圖16: 逾越節獻祭的羊]

รูปภาพที่ 17 ข้ามทะเลแดง (อพยพ 13:17 - 14:31) [圖17: 過紅海]

1:16

17. รูปภาพที่ 17 ข้ามทะเลแดง (อพยพ 13:17 - 14:31) [圖17: 過紅海]

รูปภาพที่ 18 อาหารและน้ำในถิ่นทุรกันดาร (อพยพ 16:1 - 17:7) [圖18: 曠野中的食物和水]

0:59

18. รูปภาพที่ 18 อาหารและน้ำในถิ่นทุรกันดาร (อพยพ 16:1 - 17:7) [圖18: 曠野中的食物和水]

รูปภาพที่ 19 โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าบนภูเขา (อพยพ 19:1-20:21, 24:12-18, 34:1-10) [圖19: 摩西在西乃山]

1:16

19. รูปภาพที่ 19 โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าบนภูเขา (อพยพ 19:1-20:21, 24:12-18, 34:1-10) [圖19: 摩西在西乃山]

รูปภาพที่ 20 งูทองสัมฤทธิ์ (กันดารวิถี 21:4-9; เฉลยธรรมบัญญัติ 18:18) [圖20: 杆子上的銅蛇]

1:28

20. รูปภาพที่ 20 งูทองสัมฤทธิ์ (กันดารวิถี 21:4-9; เฉลยธรรมบัญญัติ 18:18) [圖20: 杆子上的銅蛇]

รูปภาพที่ 21 พระเยซูเลี้ยงดูประชาชน (ยอห์น 6:1-58) [圖21: 耶穌喂飽五千人]

1:13

21. รูปภาพที่ 21 พระเยซูเลี้ยงดูประชาชน (ยอห์น 6:1-58) [圖21: 耶穌喂飽五千人]

รูปภาพที่ 22 พระเยซูสนทนากับโมเสส (ลูกา 9:28-36) [圖22: 耶穌和摩西說話]

1:12

22. รูปภาพที่ 22 พระเยซูสนทนากับโมเสส (ลูกา 9:28-36) [圖22: 耶穌和摩西說話]

รูปภาพที่ 23 พระเยซูคริสต์เสียสละชีวิตเพื่อเรา (ยอห์น 3:14-16) [圖23: 耶穌爲救世人而死]

1:44

23. รูปภาพที่ 23 พระเยซูคริสต์เสียสละชีวิตเพื่อเรา (ยอห์น 3:14-16) [圖23: 耶穌爲救世人而死]

รูปภาพที่ 24 พระเยซูคริสต์ในสวรรค์ (กิจการ 1:6-11) [圖24: 耶穌在天國裏]

1:35

24. รูปภาพที่ 24 พระเยซูคริสต์ในสวรรค์ (กิจการ 1:6-11) [圖24: 耶穌在天國裏]

ดนตรี [Music]

3:06

25. ดนตรี [Music]

下载与订购

这些录音主要用于传播福音和基础圣经知识,目的是把好消息带给那些无法识字或习惯听口述的偏远地区人群。

Copyright © 1998 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

联系我们 for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. 联系回复人员.

关于我们的录音

GRN拥有6000种以上不同语言的圣经故事、信条、圣经学习工具、基督教歌曲以及福音信息,他们中大部分可以在网上免费下载。这些资源被许多教会和宣教机构广泛运用,免费的MP3录音和文本适用于福音传播、建立教会以及在当地教会中使用。通过用当地方言说圣经故事和唱赞美诗的方式,耶稣基督的福音将更有效的在不同文化的人群中传播。

相关信息