Laq hmơq & hadiuq 7 [看,听&行 7 耶稣 - 上帝&救世主] - Roglai, Southern

Is this recording useful?

书7是路加福音和约翰福音中有关的耶稣的圣经音视频故事系列,可用来传播福音,建立教会和宣讲基督。

项目编号: 66181
语言名: Roglai, Southern

项目长度: 33:37

Je-su la Yàc sì la Yàc dõc ptlah [A面:主耶穌 – 生命的主宰]

0:35

1. Je-su la Yàc sì la Yàc dõc ptlah [A面:主耶穌 – 生命的主宰]

Rùp 1: Kaya luãq yuôt Je-su [圖1: 耶穌誕生]

1:24

2. Rùp 1: Kaya luãq yuôt Je-su [圖1: 耶穌誕生]

Rùp 2: Yàc Je-su ngãq ia tơviãq jơc alãc [圖2: 耶穌變水成酒]

1:04

3. Rùp 2: Yàc Je-su ngãq ia tơviãq jơc alãc [圖2: 耶穌變水成酒]

Rùp 3: Yàc Je-su đơp dlài sì Ni-kô-đem [圖3: 耶穌和尼哥底母談話]

1:23

4. Rùp 3: Yàc Je-su đơp dlài sì Ni-kô-đem [圖3: 耶穌和尼哥底母談話]

Rùp 4: Sa aràc mơnuĩh pô ganuar apãt akõq tơpuôl ling agual tơùq di anãq Yàc Je- [圖4: 一個官員跪在耶穌跟前]

1:08

5. Rùp 4: Sa aràc mơnuĩh pô ganuar apãt akõq tơpuôl ling agual tơùq di anãq Yàc Je- [圖4: 一個官員跪在耶穌跟前]

Rùp 5: Mơnuĩh quẽt dòq jẽq dơnao ia [圖5: 躺在池邊的病人]

1:17

6. Rùp 5: Mơnuĩh quẽt dòq jẽq dơnao ia [圖5: 躺在池邊的病人]

Rùp 6: Yàc Je-su vrơi 5000 mơnuĩh bõc [圖6: 喂飽五千人]

1:27

7. Rùp 6: Yàc Je-su vrơi 5000 mơnuĩh bõc [圖6: 喂飽五千人]

Rùp 7: Yàc Je-su nao pãq dlòc ia tơsìq [圖7: 耶穌在水面行走]

1:02

8. Rùp 7: Yàc Je-su nao pãq dlòc ia tơsìq [圖7: 耶穌在水面行走]

Rùp 8: Yàc Je-su pơkhơi mơnuĩh vồp [圖8: 耶穌治好生來眼瞎的人]

1:21

9. Rùp 8: Yàc Je-su pơkhơi mơnuĩh vồp [圖8: 耶穌治好生來眼瞎的人]

Rùp 9: Yàc Je-su iơu La-sa-rơ hadiuq wơq [圖9: 拉撒路從死裏復活]

1:29

10. Rùp 9: Yàc Je-su iơu La-sa-rơ hadiuq wơq [圖9: 拉撒路從死裏復活]

Rùp 10: Yàc Je-su mơtai pãq dlòc kơyơu chơkãl [圖10: 耶穌被釘死在十字架上]

1:50

11. Rùp 10: Yàc Je-su mơtai pãq dlòc kơyơu chơkãl [圖10: 耶穌被釘死在十字架上]

Rùp 11: Ma-ri sì Yàc Je-su pãq anĩh vơnẽq atơu [圖11: 抹大拉的馬利亞在耶穌的墓旁]

1:30

12. Rùp 11: Ma-ri sì Yàc Je-su pãq anĩh vơnẽq atơu [圖11: 抹大拉的馬利亞在耶穌的墓旁]

Rùp 12: Yàc Je-su pabôh tơviãq sì dơgrữq mơnuĩh mơgru [圖12: 耶穌向門徒顯現]

1:46

13. Rùp 12: Yàc Je-su pabôh tơviãq sì dơgrữq mơnuĩh mơgru [圖12: 耶穌向門徒顯現]

Rùp 13: Yàc Je-su pơto dua aràc mơnuĩh mơgru [圖13: 耶穌在路上教導兩個門徒]

1:33

14. Rùp 13: Yàc Je-su pơto dua aràc mơnuĩh mơgru [圖13: 耶穌在路上教導兩個門徒]

Rùp 14: Anàq lakơi dòq di khrah tơpuôl anàq vui [圖14: 浪子的比喻]

1:21

15. Rùp 14: Anàq lakơi dòq di khrah tơpuôl anàq vui [圖14: 浪子的比喻]

Rùp 15: Anàq lakơi …. Mai wơq sàc [圖15: 浪子回家]

1:22

16. Rùp 15: Anàq lakơi …. Mai wơq sàc [圖15: 浪子回家]

Rùp 16: Kaya mơnã mơnuĩh mơda ganãp [圖16: 無知的財主]

1:35

17. Rùp 16: Kaya mơnã mơnuĩh mơda ganãp [圖16: 無知的財主]

Rùp 17: mơnuĩh lơkơu bõc sì mơnuĩh mơda [圖17: 財主和乞丐]

1:28

18. Rùp 17: mơnuĩh lơkơu bõc sì mơnuĩh mơda [圖17: 財主和乞丐]

Rùp 18: sa aràc mơnuĩh mơyơu dòq pãq lơniãu bãc [圖18: 禱告不懈]

1:13

19. Rùp 18: sa aràc mơnuĩh mơyơu dòq pãq lơniãu bãc [圖18: 禱告不懈]

Rùp 19: Dua aràc dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq [圖19: 兩個人在聖殿裏禱告]

1:18

20. Rùp 19: Dua aràc dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq [圖19: 兩個人在聖殿裏禱告]

Rùp 20: Mơnuĩh dràq pơjeh [圖20: 撒種的人]

0:56

21. Rùp 20: Mơnuĩh dràq pơjeh [圖20: 撒種的人]

Rùp 21: Asar pơjeh tơmuh [圖21: 種子的生長]

1:22

22. Rùp 21: Asar pơjeh tơmuh [圖21: 種子的生長]

Rùp 22: Dõc đơ mơnuĩh kađòc hluh lơkà [圖22: 好撒瑪利亞人]

1:21

23. Rùp 22: Dõc đơ mơnuĩh kađòc hluh lơkà [圖22: 好撒瑪利亞人]

Rùp 23: Pô sàc mai wơq sàc [圖23: 警醒的僕人]

1:20

24. Rùp 23: Pô sàc mai wơq sàc [圖23: 警醒的僕人]

Rùp 24: Mơnuĩh đìq pãq dlòc kơyơu [圖24: 撒該悔改]

1:20

25. Rùp 24: Mơnuĩh đìq pãq dlòc kơyơu [圖24: 撒該悔改]

下载与订购

这些录音主要用于传播福音和基础圣经知识,目的是把好消息带给那些无法识字或习惯听口述的偏远地区人群。

Copyright © 2018 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

联系我们 for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. 联系回复人员.

关于我们的录音

GRN拥有6000种以上不同语言的圣经故事、信条、圣经学习工具、基督教歌曲以及福音信息,他们中大部分可以在网上免费下载。这些资源被许多教会和宣教机构广泛运用,免费的MP3录音和文本适用于福音传播、建立教会以及在当地教会中使用。通过用当地方言说圣经故事和唱赞美诗的方式,耶稣基督的福音将更有效的在不同文化的人群中传播。

相关信息