Laq hmơq & hadiuq 2 [看,听&行 2 全知全能的神] - Roglai, Southern

Is this recording useful?

书2是关于雅各,约瑟夫,摩西的圣经音视频故事系列,可用来传播福音,建立教会和宣讲基督。

项目编号: 66176
语言名: Roglai, Southern

项目长度: 35:54

Dơgrữq mơnuĩh pran khãc Yàc hũ [介绍]

0:56

1. Dơgrữq mơnuĩh pran khãc Yàc hũ [介绍]

Rùp 1: Dua adơi sơai [圖1: 孿生兄弟]

1:29

2. Rùp 1: Dua adơi sơai [圖1: 孿生兄弟]

Rùp 2: Kaya lơpơi Ja-kôp [圖2: 雅各的夢]

1:04

3. Rùp 2: Kaya lơpơi Ja-kôp [圖2: 雅各的夢]

Rùp 3: Ja-kôp sì La-ban [圖3: 雅各和拉班]

1:26

4. Rùp 3: Ja-kôp sì La-ban [圖3: 雅各和拉班]

Rùp 4: Ja-kôp pãp Yàc Pô Lơngĩq [圖4: 雅各遇見上帝]

1:56

5. Rùp 4: Ja-kôp pãp Yàc Pô Lơngĩq [圖4: 雅各遇見上帝]

Rùp 5: Kaya lơpơi Ja-kôp [圖5: 約瑟的夢]

1:24

6. Rùp 5: Kaya lơpơi Ja-kôp [圖5: 約瑟的夢]

Rùp 6: Jô-sep kađòc pơvlơi [圖6: 約瑟被出賣]

1:38

7. Rùp 6: Jô-sep kađòc pơvlơi [圖6: 約瑟被出賣]

Rùp 7: Jô-sep sì mơnu ĩh kamơi iãh mơsãc [圖7: 約瑟和不正經的女主人]

1:03

8. Rùp 7: Jô-sep sì mơnu ĩh kamơi iãh mơsãc [圖7: 約瑟和不正經的女主人]

Rùp 8: Jô-sep dơlãp sàc jam [圖8: 約瑟在監獄裏]

1:55

9. Rùp 8: Jô-sep dơlãp sàc jam [圖8: 約瑟在監獄裏]

Rùp 9: Kaya lơpơi pitao E-jip-tơ [圖9: 國王的夢]

1:24

10. Rùp 9: Kaya lơpơi pitao E-jip-tơ [圖9: 國王的夢]

Rùp 10: Jô-sep apãt akõq lơgar E-jip-tơ [圖10: 約瑟治理埃及]

1:26

11. Rùp 10: Jô-sep apãt akõq lơgar E-jip-tơ [圖10: 約瑟治理埃及]

Rùp 11: Jô-sep akhàt ga adơi sơai thơu drơi la asơi [圖11: 約瑟向他的兄弟表明身份]

1:24

12. Rùp 11: Jô-sep akhàt ga adơi sơai thơu drơi la asơi [圖11: 約瑟向他的兄弟表明身份]

Rùp 12: Ja-kôp sì Jô-sep dơlãp E-jip-tơ [圖12: 雅各和約瑟在埃及]

2:54

13. Rùp 12: Ja-kôp sì Jô-sep dơlãp E-jip-tơ [圖12: 雅各和約瑟在埃及]

Rùp 13: Adơi tìt angãn la Môi-se [圖13: 摩西出生]

1:10

14. Rùp 13: Adơi tìt angãn la Môi-se [圖13: 摩西出生]

Rùp 13: Môi-se sì buôr duơi [圖14: 摩西和焚燒的荊棘]

0:57

15. Rùp 13: Môi-se sì buôr duơi [圖14: 摩西和焚燒的荊棘]

Rùp 15: Môi-se mai wơq pioh pãp pitao [圖15: 摩西回到埃及王那裏]

1:41

16. Rùp 15: Môi-se mai wơq pioh pãp pitao [圖15: 摩西回到埃及王那裏]

Rùp 16: Anàq avo kađòc mơtai [圖16: 逾越節獻祭的羊]

1:05

17. Rùp 16: Anàq avo kađòc mơtai [圖16: 逾越節獻祭的羊]

Rùp 17: Gãt tơpa tơsìq mơriãq [圖17: 過紅海]

1:24

18. Rùp 17: Gãt tơpa tơsìq mơriãq [圖17: 過紅海]

Rùp 18: Kaya bõc sì ia mơnhũm dơlãp blàc choah [圖18: 曠野中的食物和水]

0:56

19. Rùp 18: Kaya bõc sì ia mơnhũm dơlãp blàc choah [圖18: 曠野中的食物和水]

Rùp 19: Môi-se dòq pãq chỡq Yàc Pô Lơngĩq [圖19: 摩西在西乃山]

1:07

20. Rùp 19: Môi-se dòq pãq chỡq Yàc Pô Lơngĩq [圖19: 摩西在西乃山]

Rùp 20: Anàq ala pãq bẽq ale [圖20: 杆子上的銅蛇]

1:23

21. Rùp 20: Anàq ala pãq bẽq ale [圖20: 杆子上的銅蛇]

Rùp 21: Yàc Je-su ròc vual-vơla [圖21: 耶穌喂飽五千人]

1:16

22. Rùp 21: Yàc Je-su ròc vual-vơla [圖21: 耶穌喂飽五千人]

Rùp 22: Yàc Je-su đơp dlài sì Môi-se [圖22: 耶穌和摩西說話]

1:03

23. Rùp 22: Yàc Je-su đơp dlài sì Môi-se [圖22: 耶穌和摩西說話]

Rùp 23: Yàc Je-su mơtai kơyua mưng pơnõq drơi [圖23: 耶穌爲救世人而死]

2:02

24. Rùp 23: Yàc Je-su mơtai kơyua mưng pơnõq drơi [圖23: 耶穌爲救世人而死]

Rùp 24: Yàc Je-su dòq pãq dlòc lơngĩq [圖24: 耶穌在天國裏]

1:39

25. Rùp 24: Yàc Je-su dòq pãq dlòc lơngĩq [圖24: 耶穌在天國裏]

下载与订购

这些录音主要用于传播福音和基础圣经知识,目的是把好消息带给那些无法识字或习惯听口述的偏远地区人群。

Copyright © 2018 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

联系我们 for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. 联系回复人员.

关于我们的录音

GRN拥有6000种以上不同语言的圣经故事、信条、圣经学习工具、基督教歌曲以及福音信息,他们中大部分可以在网上免费下载。这些资源被许多教会和宣教机构广泛运用,免费的MP3录音和文本适用于福音传播、建立教会以及在当地教会中使用。通过用当地方言说圣经故事和唱赞美诗的方式,耶稣基督的福音将更有效的在不同文化的人群中传播。

相关信息