Laq hmơq & hadiuq 1 [看,听&行 1 由神开始] - Roglai, Southern

Is this recording useful?

书1是关于亚当,诺亚,约伯,亚伯拉罕的圣经音视频故事系列,可用来传播福音,建立教会和宣讲基督。

项目编号: 66175
语言名: Roglai, Southern

项目长度: 31:20

Kaya pơdòq sigơuq sì Yàc Pô Lơngĩq [A面: 創世之初]

0:38

1. Kaya pơdòq sigơuq sì Yàc Pô Lơngĩq [A面: 創世之初]

Rùp 1: A-đam sì dơgrữq anàq asỡq [圖1: 亞當和各樣的動物]

0:59

2. Rùp 1: A-đam sì dơgrữq anàq asỡq [圖1: 亞當和各樣的動物]

Rùp 2: Sa aràc mơnuĩh sơdiuq vrơi ga A-đam [圖2: 亞當和妻子]

1:05

3. Rùp 2: Sa aràc mơnuĩh sơdiuq vrơi ga A-đam [圖2: 亞當和妻子]

Rùp 3: Anàq Ala dòq dơlãp vờn [圖3: 樂園中的蛇]

1:16

4. Rùp 3: Anàq Ala dòq dơlãp vờn [圖3: 樂園中的蛇]

Rùp 4: A-đam sì E-wa dòq lơniãu vờn [圖4: 亞當和夏娃被趕出樂園]

1:28

5. Rùp 4: A-đam sì E-wa dòq lơniãu vờn [圖4: 亞當和夏娃被趕出樂園]

Rùp 5: Nô-e sì Ahòq [圖5: 挪亞與方舟]

1:00

6. Rùp 5: Nô-e sì Ahòq [圖5: 挪亞與方舟]

Rùp 6: Ia blũc [圖6: 大洪水]

0:47

7. Rùp 6: Ia blũc [圖6: 大洪水]

Rùp 7: Jơgro sì pơnuaĩq hẽ Yàc Pô Lơngĩq [圖7: 彩虹與上帝的立約]

1:16

8. Rùp 7: Jơgro sì pơnuaĩq hẽ Yàc Pô Lơngĩq [圖7: 彩虹與上帝的立約]

Rùp 8: Vơmông Ba-en [圖8: 巴別塔]

1:06

9. Rùp 8: Vơmông Ba-en [圖8: 巴別塔]

Rùp 9: Jop kakôh tơlơvàt Yàc Pô Lơngĩq [圖9: 約伯敬拜上帝]

1:19

10. Rùp 9: Jop kakôh tơlơvàt Yàc Pô Lơngĩq [圖9: 約伯敬拜上帝]

Rùp 10: Jop dòq dơlãp kaya pơđìq pơđua [圖10: 約伯哀痛]

1:12

11. Rùp 10: Jop dòq dơlãp kaya pơđìq pơđua [圖10: 約伯哀痛]

Rùp 11: Jop ãt dleh dlar [圖11: 約伯受難]

1:24

12. Rùp 11: Jop ãt dleh dlar [圖11: 約伯受難]

Rùp 12: Jop hũ vrơi wơq [圖12: 上帝再次賜福約伯]

1:26

13. Rùp 12: Jop hũ vrơi wơq [圖12: 上帝再次賜福約伯]

Rùp 13: Abra-ham tlàq luơi pơlơi phuôt drơi [圖13: 亞伯拉罕離開家鄉]

1:11

14. Rùp 13: Abra-ham tlàq luơi pơlơi phuôt drơi [圖13: 亞伯拉罕離開家鄉]

Rùp 14: Abra-ham sì Lot [圖14: 亞伯拉罕和羅得]

1:09

15. Rùp 14: Abra-ham sì Lot [圖14: 亞伯拉罕和羅得]

Rùp 15: Abra-ham pãp pitao dadu lơngai [圖15: 亞伯拉罕遇見和平之王]

1:24

16. Rùp 15: Abra-ham pãp pitao dadu lơngai [圖15: 亞伯拉罕遇見和平之王]

Rùp 16: Abra-ham yãoq dơgrữq pituq pãq dlòc lơngĩq [圖16: 亞伯拉罕數算衆星]

0:57

17. Rùp 16: Abra-ham yãoq dơgrữq pituq pãq dlòc lơngĩq [圖16: 亞伯拉罕數算衆星]

Rùp 17: Anàq tìt angãn la Is-ma-en [圖17: 以實瑪利出生]

1:24

18. Rùp 17: Anàq tìt angãn la Is-ma-en [圖17: 以實瑪利出生]

Rùp 18: Sa-ra tlao [圖18: 撒拉笑了]

1:19

19. Rùp 18: Sa-ra tlao [圖18: 撒拉笑了]

Rùp 19: Abra-ham iơu lơkơu ga pơlơi Sô-đôm [圖19: 亞伯拉罕爲所多瑪祈禱]

1:17

20. Rùp 19: Abra-ham iơu lơkơu ga pơlơi Sô-đôm [圖19: 亞伯拉罕爲所多瑪祈禱]

Rùp 20: Abram-ham pioh kaya tơlơvàt [圖20: 亞伯拉罕獻祭]

1:15

21. Rùp 20: Abram-ham pioh kaya tơlơvàt [圖20: 亞伯拉罕獻祭]

Rùp 21: Abra-ham sì mơnuĩh halôt [圖21: 年邁的亞伯拉罕和僕人]

1:26

22. Rùp 21: Abra-ham sì mơnuĩh halôt [圖21: 年邁的亞伯拉罕和僕人]

Rùp 22: Yàc Je-su luãq yuồt [圖22: 耶穌誕生]

1:36

23. Rùp 22: Yàc Je-su luãq yuồt [圖22: 耶穌誕生]

Rùp 23: Kaya mơtai Yàc Je-su [圖23: 耶穌受難]

1:50

24. Rùp 23: Kaya mơtai Yàc Je-su [圖23: 耶穌受難]

Rùp 24: Yàc Je-su hadiuq wơq [圖24: 耶穌仍然活著]

1:25

25. Rùp 24: Yàc Je-su hadiuq wơq [圖24: 耶穌仍然活著]

下载与订购

这些录音主要用于传播福音和基础圣经知识,目的是把好消息带给那些无法识字或习惯听口述的偏远地区人群。

Copyright © 2018 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

联系我们 for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. 联系回复人员.

关于我们的录音

GRN拥有6000种以上不同语言的圣经故事、信条、圣经学习工具、基督教歌曲以及福音信息,他们中大部分可以在网上免费下载。这些资源被许多教会和宣教机构广泛运用,免费的MP3录音和文本适用于福音传播、建立教会以及在当地教会中使用。通过用当地方言说圣经故事和唱赞美诗的方式,耶稣基督的福音将更有效的在不同文化的人群中传播。

相关信息