Cain and Abel

Đề cương: Account of the two offerings made by Cain and Abel and the subsequent events. Application. Needs revision to be meaningful to those with insufficient background.

Số kịch bản: CAIN

ngôn ngữ: English

Chủ đề: Cleanse, purify; Works versus Faith; Saviour of Sinful Men; Sacrifice / Atonement; Faith, trust, believe in Jesus; Sin, disobedience

Khán giả: General

Kiểu dáng: Monolog

Thể loại: Bible Stories & Teac

Sự tinh tế: General

Mục đích: Pre-evangelism; Evangelism

Trích dẫn Kinh Thánh: Extensive

Trạng thái: Approved

Bản văn này là một hướng dẫn cơ bản cho dịch và thu âm trong các ngôn ngữ khác. Nó phải được thích nghi với nền văn hóa và ngôn ngữ để làm cho nó phù hợp với từng khu vực, nơi nó được sử dụng khác nhau. Một số thuật ngữ và khái niệm được sử dụng có thể cần một lời giải thích đầy đủ hơn hoặc thậm chí bị bỏ qua trong các nền văn hóa khác nhau.

Kịch bản

Cain and Abel were the sons of Adam and Eve. Cain was the firstborn, and Abel was the second. Cain was a farmer, and Abel was a shepherd. After many days Cain made a sacrifice to God from the fruit of the land. Abel brought the best sheep of his flock to God. God accepted Abel's sacrifice, and looked on his sacrifice. But God did not accept Cain's sacrifice, and did not look upon it. Because of this, Cain became angry and his face was dark. God said to Cain, "Why is your face angry and dark? If you do the right work in God's sight, you will not lift your eyes up, and if you do not do the right thing in God's sight, your sin will not be forgiven."

Because Cain was jealous of his brother, he killed Abel. Later God asked Cain where his brother was. Cain answered, "I am not the shepherd of my brother." And God said to Cain, "What did you do to your brother? His blood cries to Me from the earth. Now you are cursed because you have shed your brother's blood and the earth has received thy brother's blood."

My friend, why did God not accept Cain's sacrifice? According to the law, men cannot be cleansed from their guilt without blood. "And almost all things are by the law purged with blood; and without shedding of blood, is no remission."(HEB. 9:22). Second, Cain brought his own work which he worked, as a sacrifice. He did not shed a lamb's blood for his sin. Because of this, God did not accept Cain's sacrifice.

Today, however, we are saved by the gift of God. We cannot be saved by our works or the shedding of a lamb's blood. "For by grace are ye saved through faith, and not of yourself; it is the GIFT of God, not of works--lest anyone should boast." (EPH. 2:8:9).

My friend, in olden times, man, in order to make himself right with God, sacrificed a goat, or sheep, or bulls, or doves. But today man cannot be saved by the blood of any animals. These cannot cleanse him from sin. Today we are saved only by the blood of our Lord Jesus Christ.

Only the blood of the Son of God, cleanses from sin all who accept and believe in Him. My friend, God will help you to believe only the Lord Jesus Christ and be saved.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?