The Spirit-Filled Life

Đề cương: Our body is God's temple, give it to the Holy Spirit for His full control. Confess sins and make it right with people. God will put the fruits of the Spirit in our life.

Số kịch bản: 281

ngôn ngữ: English

Chủ đề: Fruit of the Spirit; Cleanse, purify; Separation from sin; Holy Spirit; Spiritual Growth; Repentance; Faith, trust, believe in Jesus

Khán giả: New Christian

Kiểu dáng: Monolog

Thể loại: Bible Stories & Teac

Sự tinh tế: General

Mục đích: Teaching

Trích dẫn Kinh Thánh: None

Trạng thái: Approved

Bản văn này là một hướng dẫn cơ bản cho dịch và thu âm trong các ngôn ngữ khác. Nó phải được thích nghi với nền văn hóa và ngôn ngữ để làm cho nó phù hợp với từng khu vực, nơi nó được sử dụng khác nhau. Một số thuật ngữ và khái niệm được sử dụng có thể cần một lời giải thích đầy đủ hơn hoặc thậm chí bị bỏ qua trong các nền văn hóa khác nhau.

Kịch bản

Are you a child of God? Have you received Jesus as your Saviour? Then your body is God's temple. Jesus has bought us. He gave His blood for us on the cross. Have you given over your body to the One Who owns it? Will you say to Him, "Dear Lord, I am Thine. All that I have is Thine - my family, my possessions. Make my body your Holy temple." Invite God the Holy Spirit to come and make His home in you.

If there is any sin in your heart, humble yourself before God and before your brethren and ask Jesus to cleanse it away by His precious blood. If you have wronged anyone, make it right. Now trust the Holy Spirit to accept your sincere invitation to come into every part of your heart and to keep you from all evil.

The Holy Spirit cannot live in an unholy temple. He will be very sad if there is sin in your heart. He cannot live where there are evil habits, evil speaking, envy, and anger. But when He has full control of our hearts He fills us with love, joy, peace, patience, goodness, faith, and self-control. When God's Spirit dwells in you unhindered, you will live a holy life, and will not fulfil the desires of the flesh.

By His power you are kept from sin. Through His presence your temple is kept pure and beautiful, and you will have a life of peace and overflowing happiness.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?