What the Christian Believes 3

Đề cương: Christ's death, resurrection and ascension. Appearance to disciples, promise of Holy Spirit, commission, promise of return.

Số kịch bản: 277

ngôn ngữ: English

Chủ đề: Resurrection of Jesus; Holy Spirit; Ascension; Death of Christ; Faith, trust, believe in Jesus

Khán giả: New Christian

Kiểu dáng: Monolog

Thể loại: Bible Stories & Teac

Sự tinh tế: General

Mục đích: Teaching

Trích dẫn Kinh Thánh: Extensive

Trạng thái: Approved

Bản văn này là một hướng dẫn cơ bản cho dịch và thu âm trong các ngôn ngữ khác. Nó phải được thích nghi với nền văn hóa và ngôn ngữ để làm cho nó phù hợp với từng khu vực, nơi nó được sử dụng khác nhau. Một số thuật ngữ và khái niệm được sử dụng có thể cần một lời giải thích đầy đủ hơn hoặc thậm chí bị bỏ qua trong các nền văn hóa khác nhau.

Kịch bản

Christ's Death, Resurrection and Ascension

At mid-morning, on Mount Calvary, soldiers nailed Jesus' hands and feet to the wooden cross. Jesus hung there until mid-afternoon; then He died. When Jesus died the earth shook, the sun became dark, and many dead people in the graves became alive again. All these things showed that Jesus was the Son of God. Later, Joseph and Nicodemus buried Jesus in a cave. Jesus' enemies heard that He might rise again; so they blocked the cave with a great stone. They also put soldiers to guard the grave so no one would come and steal His body.

Early Sunday morning two women came to the grave. They saw that the large stone was rolled away. God's angel said to them, "You look for Jesus Who was put to death, but He is not here! He is risen! Look at the place where they laid Him." Later Jesus' disciples saw Him; they talked with Him; and they ate with Him. They knew now Jesus was truly the Son of God. But Thomas, one of Jesus' disciples, did not see the Lord with the others. He said, "I cannot believe." Later he saw the wounds in Jesus' hands, feet, and side. He said to Jesus, "My Lord, and my God." Jesus said, "Thomas, because you saw Me you believe. Blessed are they that have not seen, and yet have believed." Jesus was on the earth forty days after He arose from the grave. Then He went to Mount Olivet with His disciples.

Before Jesus went back to Heaven, He said, "I will send you the Holy Spirit. He will live within you. He will teach you. He will make you strong to resist temptation." Jesus also told His disciples, "Go to all people and tell them God's good news. People who repent of their sins and trust Me to forgive them shall be saved from God's punishment." After saying that, Jesus rose up to Heaven.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?