Walking on the Water

Đề cương: Story of Jesus walking on the water to His disciples in the boat. Peter's attempt; disciples' reaction. Application emphasizes Jesus' power to save. Revision of application needed.

Số kịch bản: 262

ngôn ngữ: English

Chủ đề: Christ (Life of Christ); Belief System (Syncretism); Character of God (Power of God / Jesus); Living as a Christian (Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (People of God); Problems (Fear)

Khán giả: Animist

Kiểu dáng: Monolog

Thể loại: Bible Stories & Teac

Mục đích: Evangelism

Trích dẫn Kinh Thánh: Extensive

Trạng thái: Approved

Bản văn này là một hướng dẫn cơ bản cho dịch và thu âm trong các ngôn ngữ khác. Nó phải được thích nghi với nền văn hóa và ngôn ngữ để làm cho nó phù hợp với từng khu vực, nơi nó được sử dụng khác nhau. Một số thuật ngữ và khái niệm được sử dụng có thể cần một lời giải thích đầy đủ hơn hoặc thậm chí bị bỏ qua trong các nền văn hóa khác nhau.

Kịch bản

It was evening. All was quiet on the hillside where Jesus was praying. He was alone. The crowds of people who had been with Him there all day had gone to their homes. His disciples had left also. They were rowing a boat across the lake of Galilee. Jesus prayed to His Father in heaven. He prayed for the people. He prayed for His disciples also. (Pause)

Suddenly a great wind began to blow. Out on the lake the storm tossed the boat, and large waves began to break into it. The disciples rowed hard against the wind, but in the fourth watch of the night, late at night, they were still in the midst of the rough sea. Jesus knew of their trouble. He felt their distress. Through the wind and storm He came to them. Even the sea could not keep Him from them. He came to them walking upon the water, and when the disciples saw Him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a Spirit," and they cried out for fear. But immediately Jesus spoke to them, "Be of good cheer, it is I, be not afraid." Peter, one of the disciples, answered Him and said, "Lord, if it is You, tell me to come to You on the water!" And Jesus said, "Come," and Peter got out of the boat, and began to walk toward Jesus. But when He saw the strength of the wind and waves, he was afraid, and he began to sink. (pause) "Lord, save me!" he cried.

And immediately Jesus stretched forth His hand and caught him, and said unto him - "Oh, one of small faith, why did you not trust Me?" When Jesus and Peter got into the boat, the wind and the storm stopped. Then the disciples worshipped Jesus and said, "Truly, You are the Son of God." Very soon the boat came to the harbor on the other side of the sea.

Yes, Jesus is God. He is God, the Son. He is the One Whom the Father in heaven sent into the world. Jesus came to save us out of the storms of fear and evil. He came to enter into the boat with us, to enter into our lives. Today, now, Jesus speaks to you. He says, "Be of good cheer, it is I, be not afraid." Will you turn to Him and put all your trust in Him alone? He alone is mighty. He alone can save. Other gods have power only to make you fear. Jesus is the true One. He loves you. Let Him receive your worship and trust.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?