Words About Heaven

Đề cương: Very simple statements about God's "good place" and the bad place. Sinners can't go to heaven, but Jesus can save sinners. Because of His death and resurrection He has power to take away sin.

Số kịch bản: 148

ngôn ngữ: English

Chủ đề: Hell; Death; Heaven

Khán giả: Animist

Kiểu dáng: Dialog

Thể loại: Messages and Fiction

Sự tinh tế: Simple

Mục đích: Evangelism

Trích dẫn Kinh Thánh: Paraphrase

Trạng thái: Approved

Bản văn này là một hướng dẫn cơ bản cho dịch và thu âm trong các ngôn ngữ khác. Nó phải được thích nghi với nền văn hóa và ngôn ngữ để làm cho nó phù hợp với từng khu vực, nơi nó được sử dụng khác nhau. Một số thuật ngữ và khái niệm được sử dụng có thể cần một lời giải thích đầy đủ hơn hoặc thậm chí bị bỏ qua trong các nền văn hóa khác nhau.

Kịch bản

(start with wailing)

1. Oh friend, do you hear the village people crying? (pause 3 sec.)

2. Oh, an important man has died!

1. Oh, his spirit, where has it gone?

2. Who knows!

1. But, friend, do you not remember what we heard at the big village?

2. Oh, we heard words from the Book of God.

1. That book tells us many things.

2. Yes, it tells where people go when they die.

1. Yes, I remember, it says there are two places.

2. But one of those places is a very bad place.

1. It is a place of darkness.

2. It is a place of crying and pain.

1. It is the place where the chief of demons will be punished. His name is Satan.

2. Oh! That is a very bad place! I do not want to go there.

1. But there is another place. It is a good place. God lives there.

2. Yes, and the book says, "No sin can come into this place."

1. Oh, listen to those Christians singing! (Pause 3 sec.)

2. They are very happy because some day they are going to God's good place.

1. Oh, some of the village people are crying again. (Pause 3 sec.)

2. Yes, they are sad....But in God's place there will be no more crying. In that place no one will die.

1. I heard those words too, at the big village.

2. Listen to that quarreling! (Pause 3 sec.)

1. Some of the village people are angry!

2. But there will be no anger in God's good place. There is no stealing. There is no drinking. There is no trouble. There is no fear in His good place.

1. When I die, I want to go to God's good place.

2. But sinners cannot go there. And God says all people are sinners.

1. Oh, it is true. But I remember good news. There is One Who can save sinners.

2. Yes, His name is Jesus.

1. Ah - He is God's Son, isn't He?

2. Yes, the Son of God. He has no sin.

1. But He died for our sins.

2. Ah - how much God loves us. He gave His own Son.

1. But He is not dead now.

2. Jesus died, but He arose again. It is remarkable!

1. His power is very great.

2. Jesus is the only One Who can help. He has power to take away our sins.

1. These are true words.

2. Yes, my friend, I believe in Jesus too. Let us obey Jesus.

1. Yes, He will take us to His good place when we die.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?