What Is after Death?

Đề cương: Life is short; preparing for the future is important. God's plan for people. The atonement; prayer of repentance; God's love and protection and help.

Số kịch bản: 144

ngôn ngữ: English

Chủ đề: Hell; Death; Prayer, petition; Heaven; Punishment for guilt

Khán giả: Catholic; General

Kiểu dáng: Monolog

Thể loại: Bible Stories & Teac

Sự tinh tế: Simple

Mục đích: Evangelism

Trích dẫn Kinh Thánh: Paraphrase

Trạng thái: Approved

Bản văn này là một hướng dẫn cơ bản cho dịch và thu âm trong các ngôn ngữ khác. Nó phải được thích nghi với nền văn hóa và ngôn ngữ để làm cho nó phù hợp với từng khu vực, nơi nó được sử dụng khác nhau. Một số thuật ngữ và khái niệm được sử dụng có thể cần một lời giải thích đầy đủ hơn hoặc thậm chí bị bỏ qua trong các nền văn hóa khác nhau.

Kịch bản

*Hello. How are you? Let us talk together about some of the important things of life. We know that this life is very short. Then we die. But what happens after we die? Where do we go? Many people do not know about these things. We should all hear what the true God says, so we can prepare for the future.

The true God made the world and everything in it. He lives in heaven. There it is light and beautiful. God loves us and He wants us to live with Him in heaven. When we die, He wants to take us to be with Him where we will always be happy. But we are full of sin; we are always doing evil. God hates sin. He says those who sin must be punished. They will go to hell when they die. That is a place of terrible pain and fire.

But God loved all the people of the world. He did not want them to suffer. He wanted to rescue them from this punishment. For this reason He sent His Son Jesus Christ to this world. He was born as a baby and grew to be a man like one of us, but He was good. He never did anything bad. Then He gave His life to die on a cross. There He took the punishment which we should have had. God says that all who believe on Jesus Christ will not be punished in hell, because Jesus loved them and died instead of them. After dying He came to life again because He was God. Later He went back to Heaven.

Do you want to be rescued from the punishment of hell? Pray to Jesus. He is alive and He will hear you. Say to him, "Dear Lord Jesus, I am sorry I am bad. Please forgive me. Thank you for dying for me. Take away all the sin from my heart and make me good."

When you pray like this, Jesus will take the sin from your heart. Then He will live with you. He will put His own Spirit inside you. He will help you not to do evil things any more. You can pray to Jesus always, at any time, and He will help you, because He loves you.

Never pray to anyone or anything else besides the true God and His Son Jesus. You need never fear, because God will protect you. When you die you go directly from this earth to heaven. Prepare for the long future, today.

Believe in Jesus as God has said.

**Use the customary greeting of the people.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?