The Return of Christ

Đề cương: Tells of Christ's promise to return. How, why, and when. What will happen to the unsaved. Must be ready. Invitation.

Số kịch bản: 111

ngôn ngữ: English

Chủ đề: Death; Saviour of Sinful Men; End Time, Second Coming; Salvation; Joy, happiness, rejoicing; Judgement; Shame; Punishment for guilt

Khán giả: General

Kiểu dáng: Monolog

Thể loại: Bible Stories & Teac

Sự tinh tế: Simple

Mục đích: Evangelism

Trích dẫn Kinh Thánh: Paraphrase

Trạng thái: Approved

Bản văn này là một hướng dẫn cơ bản cho dịch và thu âm trong các ngôn ngữ khác. Nó phải được thích nghi với nền văn hóa và ngôn ngữ để làm cho nó phù hợp với từng khu vực, nơi nó được sử dụng khác nhau. Một số thuật ngữ và khái niệm được sử dụng có thể cần một lời giải thích đầy đủ hơn hoặc thậm chí bị bỏ qua trong các nền văn hóa khác nhau.

Kịch bản

Before Jesus went up to heaven, He told His friends, "Some day I will return to the earth." Jesus does not lie; all His words are true. He will come back again to this world. God teaches us that one day the heavens will open; a trumpet will sound; the angels (chief angel) of God in heaven will shout. After that Jesus will come down from heaven in a big cloud. Every person in the whole world will see Jesus.

Why is Christ (Jesus) coming a second time? He is coming to take His followers with Him to His home above. These are all who believe in Him and repent from their sins and obey and follow Him. (He is the Redeemer and healer for all people. He gave his life to pay the cost of our sin.) He told us that when He comes, He will raise up (to life) all those who are his, from their graves (all those who have died trusting in Jesus). He will give them new bodies. He said in His book that He would come down with a shout from the skies. Those who are dead in Christ (Jesus) will rise first, and those who are still alive will go with them. They will all rise to meet Him together in the sky. (This will all happen in the wink {twinkling} of an eye.) They will then be with Him forever.

What will happen to those people who do not follow Jesus? Jesus is going to punish all the people who have evil in their hearts (who have not followed Him). [1969 Version: Jesus is going to burn up this whole earth; everything will mel in the great heat. All the people who have not followed Jesus will burn in the fire. After that they will go to hell.] They will be sent to hell with Satan and all of his demons. They will not die in the fire; they will live (burn) forever, burning in the hot flames (in this place where the worm doesn't die, and the fire doesn't go out). That is god's punishment to all people who don't believe in Him and follow His words.

When will Jesus come back to earth? Only God knows. He did not tell us when. We only know that He will come back at any time (soon) and that we should be ready for His coming.

Listen friends, do you want to be ready to meet Jesus when He comes? Repent of your sins. Thank Jesus for dying for your sins. Receive Jesus into your heart. After you have received Jesus, you should live to please Him. Tell others about this new life that Jesus gives to those who follow Him. Then you won't be ashamed when Jesus comes. You will meet Him with joy.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?