Come to Jesus

Come to Jesus

Đề cương: God's call to man; His promises and love.

Số kịch bản: 084

ngôn ngữ: English

Chủ đề: Christ (Saviour of Sinful Men); Eternal life (Salvation); Character of God (Word of God (the Bible)); Living as a Christian (Worship)

Khán giả: General; Western

Kiểu dáng: Monolog

Thể loại: Bible Stories & Teac

Mục đích: Evangelism

Trích dẫn Kinh Thánh: Extensive

Trạng thái: Approved

Bản văn này là một hướng dẫn cơ bản cho dịch và thu âm trong các ngôn ngữ khác. Nó phải được thích nghi với nền văn hóa và ngôn ngữ để làm cho nó phù hợp với từng khu vực, nơi nó được sử dụng khác nhau. Một số thuật ngữ và khái niệm được sử dụng có thể cần một lời giải thích đầy đủ hơn hoặc thậm chí bị bỏ qua trong các nền văn hóa khác nhau.

Kịch bản

(GYPSY - EUROPE)

I open the Bible. It is the Word of God. I open it at Isa. 45:22. I read what God said in His Word. He says, "Turn to me, all you who are at the corners of the world, for I am the only God. I alone can save you."

Why does God tell us to turn to HIM? You know that when the world was created, Adam had not listened to God, the Word of God, but he listened to the word of the devil. Since that moment, men were cursed by him. God has left justice for the world. Men who sin will go to hell and suffer. God says that we all have to die some day, but after death it will not be the end. We will have to appear before the justice of God, and whosoever is not of God will be sent to Hell.

But God is not as bad as we are thinking. He is good. He doesn't want to let us go to hell. He doesn't want us to suffer. That is why He has sent His Son, to die on the cross to shed His blood. The Bible tells us it is to cleanse us from our sins. God says that whosoever believes in this, will not go to hell, but when he dies, he will go to Paradise. Jesus was nailed on the cross. He is risen. Before going to heaven, He said to the ones who were with Him, "Go into all the world and tell what has happened! Whosoever believes in Me, shall live. And whosoever does not believe in Me, and shall not be baptized, will see suffering and misery." But God says, "Whosoever believes, I will take him to Paradise."

And God is even better, Not only does He want to give us Paradise, but He wants us to draw near to Him. He says, "All you that are heavy laden and tired, draw near to Me. I will give you rest. I will give you peace in your heart." God doesn't only want to call us to Paradise, but even on this earth He wants to help us. He wants to heal our sicknesses, our sufferings, our sorrows.

He also says in the Bible, James 4:8, "Draw near to God and God will draw near to you." However, we have to accept from God, all these good things. We have to take the first step to God, and He will take a thousand steps towards you, because He loves us. He has given us another word. He said, "If you do what I told you, as long as you live, I will be among you."

Now let us pray. "Holy God, we have announced Your word, which is written. We ask You to bless all those who have listened to Your word. Bless them in their lives. Give them strength and health. Give them to understand that You are alive among us. Thank you, God. Amen."

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?