God is Good

Đề cương: God is good; is greater than all, the Creator of all. God's standards for us. What sin is (listed). Christ's atonement. Necessity of belief and obedience. Resulting freedom from fear; light, happiness.

Số kịch bản: 036

ngôn ngữ: English

Chủ đề: Evil Spirits, demons; New Nature; Fear; Obedience; Son of God; Saviour of Sinful Men; Salvation; Alcohol; Light/Darkness; Sin, disobedience

Khán giả: Animist

Kiểu dáng: Monolog

Thể loại: Exhortation

Sự tinh tế: Simple

Mục đích: Evangelism

Trích dẫn Kinh Thánh: None

Trạng thái: Approved

Bản văn này là một hướng dẫn cơ bản cho dịch và thu âm trong các ngôn ngữ khác. Nó phải được thích nghi với nền văn hóa và ngôn ngữ để làm cho nó phù hợp với từng khu vực, nơi nó được sử dụng khác nhau. Một số thuật ngữ và khái niệm được sử dụng có thể cần một lời giải thích đầy đủ hơn hoặc thậm chí bị bỏ qua trong các nền văn hóa khác nhau.

Kịch bản

(Greetings)

For many years our fathers have lived in (this country). Some of their ways were good, and some were bad. Many of our customs which we follow now, we do because we fear evil spirits. Our fathers feared them and we fear them. We are afraid they will become angry with us and do us harm.

But we have not known about the Great Spirit Who is good and Who will help us. He is greater than all the bad spirits. He is God. He is good and He can make us good. He wants us all to be His children. He can show us the right way to live. He can take away our sins and give us good hearts.

Many things we think are good, but God says they are bad. His way is the right way. When we learn His words by listening to them from His Holy Book, the Bible, His words can teach us. His words show us what our sins are. Our sins separate us from God. He does not like us to tell lies, to kill, to steal, to drink, to be impure, or to hurt others. Sin makes our hearts hard (bad) and our villages dark. God loved us so much that He sent His only Son, Jesus Christ, to this earth. Jesus became a man and lived among the people. One day people killed this Good One. But by dying, Jesus received the punishment for all our sins. Now God will forgive the sins of all who truly believe in Jesus and obey Him. Those people become the true friends of God. Turn to Jesus today. Ask Him to wash your sins away. Ask Him to let His words control (rule in) your heart. He will make you God's true child. Then you will have peace. Your heart will be happy.

Do not return to your sins again. Obey the words Jesus speaks to you. You will not fear evil spirits anymore. God's power will hold you. His love will fill your heart, and your village with His light. (Then you will be among those people who are bringing light to our country and to our villages.) Every day talk to Jesus as you talk to a friend. Let Him teach you to walk in His good way.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?