Sharper than a Sword

Sharper than a Sword

Đề cương: Discussion on the importance of knowing the Word of God, and thus discerning the truth, as well as gaining spiritual strength.

Số kịch bản: 118

ngôn ngữ: English

Chủ đề: Christ (Son of God); Character of God (Word of God (the Bible)); Living as a Christian (Spiritual Growth)

Khán giả: Orthodox; Catholic; New Christian; Christian

Kiểu dáng: Dialog

Thể loại: Messages and Fiction

Mục đích: Teaching

Trích dẫn Kinh Thánh: Extensive

Trạng thái: Approved

Bản văn này là một hướng dẫn cơ bản cho dịch và thu âm trong các ngôn ngữ khác. Nó phải được thích nghi với nền văn hóa và ngôn ngữ để làm cho nó phù hợp với từng khu vực, nơi nó được sử dụng khác nhau. Một số thuật ngữ và khái niệm được sử dụng có thể cần một lời giải thích đầy đủ hơn hoặc thậm chí bị bỏ qua trong các nền văn hóa khác nhau.

Kịch bản

1. Are you well?
2. Yes, I am well.

1. Today the forest is full of laughter. We are building my older brother's house!
2. Yes. And our knives are very sharp and our strength is great. The house will be ready by sunset.

1. May I ask you a riddle?
2. Yes, speak.

1. What is sharper than a double-edged knife?
2. Ahh! You might have caught me unable to answer this riddle, except that I also am one who reads the Bible! Here is the answer - Heb. 4:12. "The Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword."

1. Yes. And the rest of it says, "Piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things are naked and opened unto the eyes of Him with Whom we have to do."
2. Very good. I see you are memorizing these words of wisdom. How fortunate we are to have them in our own language. I also have a Bible. I like to carry it with me to read it whenever there is a chance.

1. These are the days that we must gain knowledge in our youth, so that we may be prepared to help our people when we become men.
2. Here are words spoken by our Saviour Jesus Christ, the Son of God. He spoke them to His own disciples. Even today, we also can be His disciples.

1. It is true! What a great honour it is to be one of His own disciples. I have chosen this way because I know that Jesus Christ is true. He will not lead us to ways of destruction, but He came that we might have life.
2. In Luke, the twelfth chapter says, `Beware ye of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. For there is nothing covered that shall not be revealed; neither hid that shall not be known.'"

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?