Các bản thu của kịch bản này: The Way to Heaven

Hãy hiện ra các 1 đến 64 của 64

Afar [Ethiopia] - Words of Life 1

Balanta-Ganja [Senegal] - Message w/ BALANTA: Blip

Bazigar [India, Haryana] - Words of Life

Bengali: Manbhuiyan [India, West Bengal] - Words of Life

Bengali: Manbhum: Muchi [India, West Bengal] - Words of Life

Bhattiyali [India, Himachal Pradesh] - Christ Our Living Hope

Bilaspuri [India, Himachal Pradesh] - The Way, the Truth and the Life

Bodo Parja [India, Odisha] - Words of Life

Bolewa [Nigeria, Bauchi] - Repent and Believe

Burka [Nigeria, Bauchi] - Tradition

Chambeali [India, Himachal Pradesh] - The Almighty Jesus

Churahi [India, Himachal Pradesh] - Jesus Is The Way

Dingi [Nigeria, Kaduna] - Can We Escape

Duguri [Nigeria, Bauchi] - Heaven and Hell

Duguza [Nigeria, Plateau] - The Way to Heaven

Dzongkha [Bhutan] - Words of Life 2

Fulfulde, Nigerian: Bororo [Nigeria, Plateau] - Forgive My Brother?

Gaddi [India, Himachal Pradesh] - Words of Life

Gaddi [India, Himachal Pradesh] - A Clean Heart

Gahri [India, Himachal Pradesh] - A Clean Heart

Gujari [India, Jammu and Kashmir] - Jesus the Messiah

Halam: Ranglong [India, Assam] - Words of Life

Harauti: Sipari [India, Rajasthan] - The Redeemer Is Calling

Iyara: Ijumu [Nigeria, Lagos] - Words of Life

Jimbin [Nigeria, Bauchi] - Can We Escape

Jola-Kasa: Esulalu [Senegal] - Words of Life

Jumleli [Nepal] - Words of Life w/ NEPALI: Kathmandu

Kakwa [Uganda] - Words of Life 2

Kaliko [Congo, Democratic Republic of] - Words of Life 2

Kamanawa [Brazil, Amazonas] - Words of Life

Kanauri [India, Himachal Pradesh] - The Grace of God

Kariya: Wudufa [Nigeria, Bauchi] - God and Laws

Katcha-Kadugli-Miri: Katcha [Sudan, Kurdufan] - Words of Life 1

Khengkha [Bhutan] - Words of Life

Krongo: Abdulla [Sudan] - Words of Life

Kului [India, Himachal Pradesh] - Words of Life

Kului [India, Himachal Pradesh] - Preparation of God's Redemption

Kurumba: Wooraly [India, Tamil Nadu] - Words of Life

Lahouli Pattani [India, Himachal Pradesh] - Jesus is Almighty

Lahuli Harijan [India, Himachal Pradesh] - The Wonderful Jesus

Larim [South Sudan] - Words of Life

Lohar, Lahul [India, Himachal Pradesh] - Knowing The Truth and The Way

Lyngngam [India, Meghalaya] - Words of Life - Jesus Our Savior

Maria: Abujmaria [India, Maharashtra] - Words of Life

Maria: Bhamani [India, Maharashtra] - Words of Life

Monpa: Dirang [India, Arunachal Pradesh] - Words of Life

Naga: Kaishan, Pangmi [Myanmar] - Words of Life

Naga, Maram [India, Assam] - Words of Life 2

Naga, Moyon [India, Nagaland] - Words of Life "Hope In Christ"

Naga, Zeme [India, Manipur] - Words of Life

Nepali: Kalikot [Nepal] - Words of Life

Ngile: Daloka [Sudan] - Words of Life

Pahari, Mahasu: Upper [India, Himachal Pradesh] - Turning from the Old Path

Pangwali: Kilari [India, Himachal Pradesh] - How Was the World Created?

Rung, Byansi [India, Uttarakhand, Pithoragarh] - Jesus Will Take Us to Heaven

Sadhari: Orissa [India, Jharkhand] - Words of Life

Seraji: Inner [India, Himachal Pradesh] - A Clean Heart

Shat: Tamaam [Sudan] - Words of Life

Sikkimese [India, Sikkim] - Words of Life 2

Spiti Bhoti [India, Himachal Pradesh] - God's Grace

Sunam [India, Himachal Pradesh] - Beautiful Creation

Tiếng Châu Phi [South Africa] - Words of Life

Tinani [India, Himachal Pradesh] - Merciful Jesus

Tsagu [Nigeria, Bauchi] - The Way to Heaven

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?