Các bản thu của kịch bản này: God Can Change our Nature

Hãy hiện ra các 1 đến 49 của 49

Anuak [South Sudan] - Words of Life 2

Bari [South Sudan, Central Equatorial State] - Words of Life 2

Bari: Nyangbara [Sudan, ash-Sharqiyah] - Words of Life

Chinanteco de Lealao [Mexico, Oaxaca, Choapam] - Words of Life

Danuwar [Nepal] - Words of Life

Dinka: Rek [South Sudan] - Words of Life 1

Jakalteko: Eastern [Guatemala, Huehuetenango] - Words of Life 4

Jirel [Nepal] - Words of Life

Jirel [Nepal] - Words of Life 2

Kakchikel: Chimaltenango [Guatemala] - Words of Life

Karmokar [India, Arunachal Pradesh] - Words of Life

Kashinawa [Peru, Ucayali] - Words of Life 2

Kinyarwanda [Rwanda] - Words of Life 2

Kipsigis [Kenya, Bomet] - Words of Life 2

Lugbara: High [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 1

Luyia: Lwisukha [Kenya, Kakamega] - Words of Life

Magahi: Northern [India, Bihar] - Words of Life

Mandari [South Sudan, Central Equatorial State] - Words of Life 2 w/ BARI songs

Mangbutu [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 2

Marquesan, North [French Polynesia] - Words of Life 1

Me'phaa de Zapotitlan [Mexico, Guerrero] - God Can Change You

Miju [India, Assam] - Words of Life 3

Miju [India, Assam] - Words of Life 4

Mixe de Quetzaltepec [Mexico, Oaxaca, Mixe] - Words of Life w/ MIXE: Alta

Mo'da [South Sudan] - Words of Life

More: Bolivia [Bolivia] - Words of Life

Moro [Sudan] - Words of Life 2

Naga: Kaishan, Pangmi [Myanmar] - Words of Life

Naga, Tangsa: Tikhak [India, Arunachal Pradesh] - Words of Life - New life in Christ

Naga, Tangshang: Hakhun [Myanmar] - Words of Life 1 The Gospel of Hope

Naga, Tangshang: Khemsing [Myanmar] - Words of Life- Life in Christ

Nandi [Kenya, Nandi] - Words of Life 2

Nuer: Southeastern [South Sudan, Upper Nile] - Words of Life w/ NUER: Western

Nyishi: East Kameng [India, Assam] - Words of Life 1

Olu'bo [South Sudan, East Equatorial State] - Words of Life 1

Otomi de Temoaya [Mexico, Estado de México] - Words of Life 1

Puroik [India, Arunachal Pradesh] - Words of Life

Quechua, Norte de Bolivia: Apolo [Bolivia, La Paz, Larecaja] - Words of Life 2

Rundi [Burundi] - Words of Life 2

Shilluk [Sudan] - Words of Life 3

Shuar [Ecuador, Morona-Santiago, Macuma] - Things That Help Us in the New Life

Tamang: Western [Nepal] - Words of Life

Tarao [India, Manipur] - Words of Life

Tugen [Kenya, Baringo] - Words of Life 2

Yache [Nigeria, Cross River] - Words of Life

Yanomami Ninam [Brazil, Roraima, Mucajai] - Words of Life 2

Yavapai [United States of America, Arizona] - Words of Life

Yawanawa [Brazil, Acre] - Words of Life

Zapoteco de Tavehua [Mexico, Oaxaca] - Stories and Deeds of Jesus Christ

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?