Các bản thu của kịch bản này: David and the Giant

Hãy hiện ra các 1 đến 14 của 14

Ayore [Bolivia] - Words of Life 2

Chuj [Guatemala, Huehuetenango] - Words of Life

Korean: Hamgyongdo [Korea, North] - Jesus Is Lord

Krahn: Gwabo [Liberia] - Words of Life

Lhasa [China, Xizang (Tibet)] - Words of Life 2

Maguindanao [Philippines, Mindanao] - Words of Life

Mixteco de San Miguel el Grande [Mexico, Oaxaca, Tlaxiaco] - Words of Life

Mixteco de San Pedro Molinos [Mexico, Oaxaca] - Words of Life

Quechua, Ayacucho [Peru, Ayacucho] - Words of Life 2

Spanish: Mexico [Mexico] - Words of Life for Children

Yagua [Peru, Loreto] - Words of Life

Zapoteco de Ocotlan [Mexico, Oaxaca, Ocotlan, Santiago Apostol] - Words of Life

Zapoteco de Sierra de Juarez [Mexico, Oaxaca] - Words of Life 1

Zulu [South Africa, KwaZulu/Natal] - Words of Life for Children

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?