Các bản thu của kịch bản này: The Two Houses

Hãy hiện ra các 1 đến 21 của 21

Alangan [Philippines, Luzon, Mimaropa Region, Occidental Mindoro] - Words of Life 1

Are [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life 2

Desa [Malaysia, Sarawak] - Words of Life

Gooniyandi [Australia] - Words of Life

Hanunoo [Philippines, Luzon, Mimaropa Region] - Words of Life

Hiri Motu [Papua New Guinea] - Words of Life 1

Katcha-Kadugli-Miri: Katcha [Sudan, Kurdufan] - Words of Life 1

Keres, Eastern: Santo Domingo [United States of America, New Mexico] - Words of Life

Kerewo: Gibario [Papua New Guinea, Gulf] - Words of Life

Koitabu [Papua New Guinea, Central] - Words of Life

Krongo: Abdulla [Sudan] - Words of Life

Malo [Vanuatu, Sanma] - Words of Life

Mekeo [Papua New Guinea, Central] - Words of Life

Mende [Sierra Leone, Eastern] - Words of Life 1

Moro [Sudan] - Words of Life 1

Oganibi [Papua New Guinea, Western] - Words of Life

Otoro [Sudan] - Words of Life 1

Shat: Tamaam [Sudan] - Words of Life

Tawbuid [Philippines, Luzon, Mimaropa Region] - Words of Life

Tidi [Papua New Guinea, Western] - Words of Life

Wedau [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life 2

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?