Máy phát MP3 chạy bằng tay 'Saber'

Saber là máy phát thanh kỹ thuật số xách tay với năng lượng gió được sử dụng tại những vùng không có điện hoặc ắc qui rất đắt.Nó có âm li, loa và thùng phát do đó có thể bật ở cường độ âm thanh lớn và có chất lượng tố. Nó khá lý tưởng để sử dụng cho cá nhóm. Nó cũng có thể dùng để diễn thuuyeets và phát nhạc tốt.Saber được chạy từ các ắc qui nbeen trong có thể xạc lại được. Máy phát điện được lắp bên trong thiết bị cho phép nó có thể xạc năng lượng bằng cách quay tay. Các nguồn năng lượng ngoài như ổ điện xoay chiều, năng lượng mắt trời hay pin đều có thể được sử dụng để nạp năng lượng cho thiết bị.Việc sử dụng thiets bị rất đơn giản và có thể được truyền lại cho những người mù chữ và không có kiến thức về kỹ thuật.Máy Daber phát
  • How to use the Saber audio player - The Saber player is particularly useful for those who can't or don't read and those in remote locations where electricity is not reliably available.
  • Saber player Fact Sheet - GRN's new Saber is a "solid-state" digital audio player. The playback system is entirely electronic, with no moving parts. It uses the commonly available MP3 or WMA formats to enable large amounts of audio to be stored and played back at high quality.

Thông tin liên quant

Electronic prophets speak in remote Australia - When the late Rev Mawunyndjil Garrawirrtja first saw the Saber audio device, it was the day he'd been diagnosed with terminal cancer.

Audio playback devices from GRN - Special purpose audio players for use where commercial players just won't do.

The Saber in Use - A collection of testimonials to the Saber player.

PNG: Using the Saber - Feedback from Papua New Guinea on the Saber player

Thailand: That Little Box Speaks My Language - Feedback from Thailand on the Saber player

Memorable Milestones: How Shall they Hear? - To paraphrase the Apostle Paul: "How shall they hear (the recordings) without a player?"

Memorable Milestones: Keeping Up With Technology - Joy Ridderhof's simple but brilliant idea took her down a path of high-tech equipment to reach low-tech people.

Saber player Fact Sheet - GRN's new Saber is a "solid-state" digital audio player. The playback system is entirely electronic, with no moving parts. It uses the commonly available MP3 or WMA formats to enable large amounts of audio to be stored and played back at high quality.

A first glimpse of the Saber player (historic) - The Saber player is a hand wind MP3 player currently in development by GRN. This video shows some of the prototypes in action.