Helper - Kinyarwanda

Bản nghe này có hữu ích không?

Tên chương trình: 85249
Các tin tức cập nhật: 2:47:13
Ngôn ngữ: Kinyarwanda

Tài liệu tải về và đặt mua

Helper 1 & 2 - Track 1

29:13

1. Helper 1 & 2 - Track 1

Helper 1 & 2 - Track 2

29:13

2. Helper 1 & 2 - Track 2

Helper 3 & 4 - Track 3

27:21

3. Helper 3 & 4 - Track 3

Helper 3 & 4 - Track 4

27:11

4. Helper 3 & 4 - Track 4

Helper 5 & 6 - Track 5

1:31

5. Helper 5 & 6 - Track 5

Helper 5 & 6 - Track 6

2:01

6. Helper 5 & 6 - Track 6

Helper 5 & 6 - Track 7

3:36

7. Helper 5 & 6 - Track 7

Helper 5 & 6 - Track 8

4:18

8. Helper 5 & 6 - Track 8

Helper 5 & 6 - Track 9

2:04

9. Helper 5 & 6 - Track 9

Helper 5 & 6 - Track 10

4:39

10. Helper 5 & 6 - Track 10

Helper 5 & 6 - Track 11

6:09

11. Helper 5 & 6 - Track 11

Helper 5 & 6 - Track 12

2:08

12. Helper 5 & 6 - Track 12

Helper 5 & 6 - Track 13

0:42

13. Helper 5 & 6 - Track 13

Helper 5 & 6 - Track 14

2:19

14. Helper 5 & 6 - Track 14

Helper 5 & 6 - Track 15

6:10

15. Helper 5 & 6 - Track 15

Helper 5 & 6 - Track 16

2:04

16. Helper 5 & 6 - Track 16

Helper 5 & 6 - Track 17

2:20

17. Helper 5 & 6 - Track 17

Helper 5 & 6 - Track 18

3:23

18. Helper 5 & 6 - Track 18

Helper 5 & 6 - Track 19

2:52

19. Helper 5 & 6 - Track 19

Helper 5 & 6 - Track 20

2:28

20. Helper 5 & 6 - Track 20

Helper 5 & 6 - Track 21

1:31

21. Helper 5 & 6 - Track 21

Helper 5 & 6 - Track 22

1:18

22. Helper 5 & 6 - Track 22

Helper 5 & 6 - Track 23

2:36

23. Helper 5 & 6 - Track 23

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 1996 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?