Nhìn, nghe và sống 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời - Chinamwanga

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển 1 bao gồm loạt truyện tích Kinh Thánh nghe-nhìn về A-đam, Nô-ê, Gióp, Áp-bra-ham. Dành cho việc truyền giảng, gây dựng Hội Thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống.

Tên chương trình: 82702
Các tin tức cập nhật: 45:05
Ngôn ngữ: Chinamwanga
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Tranh 1 (Rùp 1: A-đam sì dơgrữq anàq asỡq)

3:09

1. Tranh 1 (Rùp 1: A-đam sì dơgrữq anàq asỡq)

Tranh 2 (Rùp 2: Sa aràc mơnuĩh sơdiuq vrơi ga A-đam)

2:05

2. Tranh 2 (Rùp 2: Sa aràc mơnuĩh sơdiuq vrơi ga A-đam)

Tranh 3 (Rùp 3: Anàq Ala dòq dơlãp vờn)

2:28

3. Tranh 3 (Rùp 3: Anàq Ala dòq dơlãp vờn)

Tranh 4 (Rùp 4: A-đam sì E-wa dòq lơniãu vờn)

1:35

4. Tranh 4 (Rùp 4: A-đam sì E-wa dòq lơniãu vờn)

Tranh 5 (Rùp 5: Nô-e sì Ahòq)

2:01

5. Tranh 5 (Rùp 5: Nô-e sì Ahòq)

Tranh 6 (Rùp 6: Ia blũc)

1:43

6. Tranh 6 (Rùp 6: Ia blũc)

Tranh 7 (Rùp 7: Jơgro sì pơnuaĩq hẽ Yàc Pô Lơngĩq)

1:12

7. Tranh 7 (Rùp 7: Jơgro sì pơnuaĩq hẽ Yàc Pô Lơngĩq)

Tranh 8 (Rùp 8: Vơmông Ba-en)

2:03

8. Tranh 8 (Rùp 8: Vơmông Ba-en)

Tranh 9 (Rùp 9: Jop kakôh tơlơvàt Yàc Pô Lơngĩq)

1:49

9. Tranh 9 (Rùp 9: Jop kakôh tơlơvàt Yàc Pô Lơngĩq)

Tranh 10 (Rùp 10: Jop dòq dơlãp kaya pơđìq pơđua)

2:12

10. Tranh 10 (Rùp 10: Jop dòq dơlãp kaya pơđìq pơđua)

Tranh 11 (Rùp 11: Jop ãt dleh dlar)

2:07

11. Tranh 11 (Rùp 11: Jop ãt dleh dlar)

Tranh 12 (Rùp 12: Jop hũ vrơi wơq)

1:20

12. Tranh 12 (Rùp 12: Jop hũ vrơi wơq)

Tranh 13 (Rùp 13: Abra-ham tlàq luơi pơlơi phuôt drơi)

1:33

13. Tranh 13 (Rùp 13: Abra-ham tlàq luơi pơlơi phuôt drơi)

Tranh 14 (Rùp 14: Abra-ham sì Lot)

1:52

14. Tranh 14 (Rùp 14: Abra-ham sì Lot)

Tranh 15 (Rùp 15: Abra-ham pãp pitao dadu lơngai)

2:13

15. Tranh 15 (Rùp 15: Abra-ham pãp pitao dadu lơngai)

Tranh 16 (Rùp 16: Abra-ham yãoq dơgrữq pituq pãq dlòc lơngĩq)

1:14

16. Tranh 16 (Rùp 16: Abra-ham yãoq dơgrữq pituq pãq dlòc lơngĩq)

Tranh 17 (Rùp 17: Anàq tìt angãn la Is-ma-en)

2:13

17. Tranh 17 (Rùp 17: Anàq tìt angãn la Is-ma-en)

Tranh 18 (Rùp 18: Sa-ra tlao)

1:44

18. Tranh 18 (Rùp 18: Sa-ra tlao)

Tranh 19 (Rùp 19: Abra-ham iơu lơkơu ga pơlơi Sô-đôm)

2:18

19. Tranh 19 (Rùp 19: Abra-ham iơu lơkơu ga pơlơi Sô-đôm)

Tranh 20 (Rùp 20: Abram-ham pioh kaya tơlơvàt)

1:55

20. Tranh 20 (Rùp 20: Abram-ham pioh kaya tơlơvàt)

Tranh 21 (Rùp 21: Abra-ham sì mơnuĩh halôt)

2:13

21. Tranh 21 (Rùp 21: Abra-ham sì mơnuĩh halôt)

Tranh 22 (Rùp 22: Yàc Je-su luãq yuồt)

1:03

22. Tranh 22 (Rùp 22: Yàc Je-su luãq yuồt)

Tranh 23 (Rùp 23: Kaya mơtai Yàc Je-su)

0:55

23. Tranh 23 (Rùp 23: Kaya mơtai Yàc Je-su)

Tranh 24 (Rùp 24: Yàc Je-su hadiuq wơq)

1:57

24. Tranh 24 (Rùp 24: Yàc Je-su hadiuq wơq)

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 1995 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?