Nhìn, nghe và sống 5 Chịu thử thách vì Đức Chúa Trời - Kinyarwanda

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển thứ 5 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Tên chương trình: 81646
Các tin tức cập nhật: 57:03
Ngôn ngữ: Kinyarwanda
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Hình 1. Naaman Visits Elisha's House

2:16

1. Hình 1. Naaman Visits Elisha's House

Hình 2. Naaman in the River

1:40

2. Hình 2. Naaman in the River

Hình 3. Elisha and the Army of God

3:01

3. Hình 3. Elisha and the Army of God

Hình 4. Elisha and the Blind Army

1:51

4. Hình 4. Elisha and the Blind Army

Hình 5. The Siege of Samaria

2:31

5. Hình 5. The Siege of Samaria

Hình 6. The Four Lepers

2:40

6. Hình 6. The Four Lepers

Hình 7. Giô-na flees from God

2:32

7. Hình 7. Giô-na flees from God

Hình 8. Giô-na and the Great Fish

1:35

8. Hình 8. Giô-na and the Great Fish

Hình 9. Giô-na at Nineveh

1:48

9. Hình 9. Giô-na at Nineveh

Hình 10. Ê-xơ-tê and the King

1:35

10. Hình 10. Ê-xơ-tê and the King

Hình 11. Mordecai Refuses to Bow Down

1:54

11. Hình 11. Mordecai Refuses to Bow Down

Hình 12. Ê-xơ-tê's Feast

1:40

12. Hình 12. Ê-xơ-tê's Feast

Hình 13. Đa-ni-ên and His Friends

2:30

13. Hình 13. Đa-ni-ên and His Friends

Hình 14. Đa-ni-ên and the King of Babylon

2:14

14. Hình 14. Đa-ni-ên and the King of Babylon

Hình 15. The Image of Gold

2:39

15. Hình 15. The Image of Gold

Hình 16. The Furnace of Fire

1:49

16. Hình 16. The Furnace of Fire

Hình 17. Đa-ni-ên Prays to God

2:53

17. Hình 17. Đa-ni-ên Prays to God

Hình 18. Đa-ni-ên in the Lions' Den

2:20

18. Hình 18. Đa-ni-ên in the Lions' Den

Hình 19. Nê-hê-mi Before the Great King

3:17

19. Hình 19. Nê-hê-mi Before the Great King

Hình 20. Nê-hê-mi Inspects the Ruined City

3:43

20. Hình 20. Nê-hê-mi Inspects the Ruined City

Hình 21. Building the Walls

3:05

21. Hình 21. Building the Walls

Hình 22. E-xơ-ra Reads the Law

2:01

22. Hình 22. E-xơ-ra Reads the Law

Hình 23. Jesus on the Cross

1:15

23. Hình 23. Jesus on the Cross

Hình 24. Jesus Shows the Way to Everlasting Life

4:05

24. Hình 24. Jesus Shows the Way to Everlasting Life

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 1990 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?