Nhìn, nghe và sống 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời - Kinyarwanda

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển 1 bao gồm loạt truyện tích Kinh Thánh nghe-nhìn về A-đam, Nô-ê, Gióp, Áp-bra-ham. Dành cho việc truyền giảng, gây dựng Hội Thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống.

Tên chương trình: 81642
Các tin tức cập nhật: 57:43
Ngôn ngữ: Kinyarwanda
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Lời giới thiệu, Hình 1, 2a (Adam and the Animals)

6:17

1. Lời giới thiệu, Hình 1, 2a (Adam and the Animals)

Hình 2b, 3a (A Wife for Adam)

2:41

2. Hình 2b, 3a (A Wife for Adam)

Hình 3b, 4, 5a (The Snake in the Garden)

4:51

3. Hình 3b, 4, 5a (The Snake in the Garden)

Hình 5b, 6a (Noah and the Great Boat)

2:06

4. Hình 5b, 6a (Noah and the Great Boat)

Hình 6b, 7, 8a (The Great Flood)

3:33

5. Hình 6b, 7, 8a (The Great Flood)

Hình 8a, 9, 10a (The Tower of Babel)

3:54

6. Hình 8a, 9, 10a (The Tower of Babel)

Hình 10b, 11a (Gióp in Mourning)

3:08

7. Hình 10b, 11a (Gióp in Mourning)

Hình 11b, 12a (Gióp Suffers)

1:43

8. Hình 11b, 12a (Gióp Suffers)

Hình 12b; Nhạc dạo Cầu music (Gióp is Restored)

0:52

9. Hình 12b; Nhạc dạo Cầu music (Gióp is Restored)

Hình 13a (Abraham Leaves His Home)

1:25

10. Hình 13a (Abraham Leaves His Home)

Hình 13b, 14a (Abraham and Lot)

2:17

11. Hình 13b, 14a (Abraham and Lot)

Hình 14b, 15a (Abraham Meets the King of Peace)

1:45

12. Hình 14b, 15a (Abraham Meets the King of Peace)

Hình 15b, 16a (Abraham Counts the Stars)

2:50

13. Hình 15b, 16a (Abraham Counts the Stars)

Hình 16b, 17a (The Baby Ishmael)

2:36

14. Hình 16b, 17a (The Baby Ishmael)

Hình 17b, 18a (Sarah Laughs)

2:22

15. Hình 17b, 18a (Sarah Laughs)

Hình 18b, 19a (Abraham Prays for Sodom)

3:11

16. Hình 18b, 19a (Abraham Prays for Sodom)

Hình 19b, 20a (Abraham's Sacrifice)

3:06

17. Hình 19b, 20a (Abraham's Sacrifice)

Hình 20b, 21a (Old Abraham and His Servant)

2:43

18. Hình 20b, 21a (Old Abraham and His Servant)

Hình 21b; annc for pic 22 (Old Abraham and His Servant)

0:35

19. Hình 21b; annc for pic 22 (Old Abraham and His Servant)

Hình 22, 23a (Jesus is Born)

1:23

20. Hình 22, 23a (Jesus is Born)

Hình 23b (The Death of Jesus)

0:47

21. Hình 23b (The Death of Jesus)

Hình 23c (The Death of Jesus)

1:06

22. Hình 23c (The Death of Jesus)

Hình 24. Jesus is Alive!

1:21

23. Hình 24. Jesus is Alive!

Bài hát

1:00

24. Bài hát

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 1990 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?