Nhìn, nghe và sống 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời - Silozi

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển 1 bao gồm loạt truyện tích Kinh Thánh nghe-nhìn về A-đam, Nô-ê, Gióp, Áp-bra-ham. Dành cho việc truyền giảng, gây dựng Hội Thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống.

Tên chương trình: 80110
Các tin tức cập nhật: 44:02
Ngôn ngữ: Silozi
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Hình 1. Adam and the Animals

2:12

1. Hình 1. Adam and the Animals

Hình 2. A Wife for Adam

1:17

2. Hình 2. A Wife for Adam

Hình 3. The Snake in the Garden

1:34

3. Hình 3. The Snake in the Garden

Hình 4. Adam and Eve Outside the Garden

2:18

4. Hình 4. Adam and Eve Outside the Garden

Hình 5. Noah and the Great Boat

1:25

5. Hình 5. Noah and the Great Boat

Hình 6. The Great Flood

1:09

6. Hình 6. The Great Flood

Hình 7. The Rainbow and God's Promise

1:51

7. Hình 7. The Rainbow and God's Promise

Hình 8. The Tower of Babel

1:51

8. Hình 8. The Tower of Babel

Hình 9. Gióp Worships God

1:44

9. Hình 9. Gióp Worships God

Hình 10. Gióp in Mourning

1:36

10. Hình 10. Gióp in Mourning

Hình 11. Gióp Suffers

2:06

11. Hình 11. Gióp Suffers

Hình 12. Gióp is Restored

2:20

12. Hình 12. Gióp is Restored

Hình 13. Abraham Leaves His Home

2:44

13. Hình 13. Abraham Leaves His Home

Hình 14. Abraham and Lot

1:35

14. Hình 14. Abraham and Lot

Hình 15. Abraham Meets the King of Peace

1:46

15. Hình 15. Abraham Meets the King of Peace

Hình 16. Abraham Counts the Stars

1:21

16. Hình 16. Abraham Counts the Stars

Hình 17. The Baby Ishmael

1:37

17. Hình 17. The Baby Ishmael

Hình 18. Sarah Laughs

2:01

18. Hình 18. Sarah Laughs

Hình 19. Abraham Prays for Sodom

1:55

19. Hình 19. Abraham Prays for Sodom

Hình 20. Abraham's Sacrifice

1:28

20. Hình 20. Abraham's Sacrifice

Hình 21. Old Abraham and His Servant

1:31

21. Hình 21. Old Abraham and His Servant

Hình 22. Jesus is Born

1:35

22. Hình 22. Jesus is Born

Hình 23. The Death of Jesus

1:47

23. Hình 23. The Death of Jesus

Hình 24. Jesus is Alive!

3:07

24. Hình 24. Jesus is Alive!

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 1994 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?