Lola, Sikiza Na Uishi 8: Mahendo Ga Roho Mutakatifu [Nhìn, nghe và sống 8 Công việc của Đức Thánh Linh] - Kigiryama: Rabai

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển thứ 8 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Tên chương trình: 66980
Ngôn ngữ: Kigiryama: Rabai

Các tin tức cập nhật: 35:26

Chanziro [Lời giới thiệu]

0:34

1. Chanziro [Lời giới thiệu]

Jesu Yuna Enenda Mulunguni [Tranh 1 (Rùp 1: Yàc Je-su tơgùq đìq dlòc lơngĩq)]

1:24

2. Jesu Yuna Enenda Mulunguni [Tranh 1 (Rùp 1: Yàc Je-su tơgùq đìq dlòc lơngĩq)]

Roho Mutakatifu Wakudza Here Moho [Tranh 2 (Rùp 2: Yàc Vơngãq Sơđah pơbôh tơviãq yơu apôi)]

1:00

3. Roho Mutakatifu Wakudza Here Moho [Tranh 2 (Rùp 2: Yàc Vơngãq Sơđah pơbôh tơviãq yơu apôi)]

Petero Achiahumbiria Atu [Tranh 3 (Rùp 3: Pier pơto akhàt ga vual vơla)]

1:29

4. Petero Achiahumbiria Atu [Tranh 3 (Rùp 3: Pier pơto akhàt ga vual vơla)]

Lukolo Lwa Kanisa [Tranh 4 (Rùp 4: Sàc pơjum sơdah Yàc)]

1:22

5. Lukolo Lwa Kanisa [Tranh 4 (Rùp 4: Sàc pơjum sơdah Yàc)]

Chiwete Muvoyaji Yuna Phozwa [Tranh 5 (Rùp 5: Pơsùq mơnuĩh quẽt tơkai)]

1:17

6. Chiwete Muvoyaji Yuna Phozwa [Tranh 5 (Rùp 5: Pơsùq mơnuĩh quẽt tơkai)]

Petero Na Muchetu Ariye Kenga [Tranh 6 (Rùp 6: Pier sì sa aràc mơnuĩh kamơi đơp lor)]

1:31

7. Petero Na Muchetu Ariye Kenga [Tranh 6 (Rùp 6: Pier sì sa aràc mơnuĩh kamơi đơp lor)]

Stefano Wa Ulagwa [Tranh 7 (Rùp 7: E-tien kađòc pamơtai)]

1:27

8. Stefano Wa Ulagwa [Tranh 7 (Rùp 7: E-tien kađòc pamơtai)]

Musafiri Wa Chiethopia [Tranh 8 (Rùp 8: Mơnuĩh E-thi-ô-pi)]

1:46

9. Musafiri Wa Chiethopia [Tranh 8 (Rùp 8: Mơnuĩh E-thi-ô-pi)]

Petero Wa Loswa Kuhusu Anyama [Tranh 9 (Rùp 9: kaya akhàt pabôh ga Pier mưng dơgrữq anàq asỡq)]

1:18

10. Petero Wa Loswa Kuhusu Anyama [Tranh 9 (Rùp 9: kaya akhàt pabôh ga Pier mưng dơgrữq anàq asỡq)]

Petero Na Arumi [Tranh 10 (Rùp 10: Pier sì dơgrữq mơnuĩh Rô-ma)]

1:47

11. Petero Na Arumi [Tranh 10 (Rùp 10: Pier sì dơgrữq mơnuĩh Rô-ma)]

Petero Yu jela [Tranh 11 (Rùp 11: Pier dòq dơlãp sàc jam)]

1:25

12. Petero Yu jela [Tranh 11 (Rùp 11: Pier dòq dơlãp sàc jam)]

Petero Na Asenae [Tranh 12 (Rùp 12: Pier sì dơgrữq mơnuĩh mơyơu)]

1:31

13. Petero Na Asenae [Tranh 12 (Rùp 12: Pier sì dơgrữq mơnuĩh mơyơu)]

Mwangaza Na Muriro Kula Mulunguni [Tranh 13 (Rùp 13: Kaya sơdah sì pơnuaĩq đơp mưng dlòc lơngĩq)]

1:24

14. Mwangaza Na Muriro Kula Mulunguni [Tranh 13 (Rùp 13: Kaya sơdah sì pơnuaĩq đơp mưng dlòc lơngĩq)]

Paulo Ariye Chipofu Na Anania [Tranh 14 (Rùp 14: Sol kađòc vồp mơta sì A-na-nia)]

1:18

15. Paulo Ariye Chipofu Na Anania [Tranh 14 (Rùp 14: Sol kađòc vồp mơta sì A-na-nia)]

Kanisa Ravoyera Paulo Na Barinaba [Tranh 15 (Rùp 15: Sàc Pơjum Sơdah iơu lơkơu ga Sol sì Ba-na-ba)]

1:17

16. Kanisa Ravoyera Paulo Na Barinaba [Tranh 15 (Rùp 15: Sàc Pơjum Sơdah iơu lơkơu ga Sol sì Ba-na-ba)]

Paulo Wahubiri Kuhusu Jesu [Tranh 16 (Rùp 16: Sol pơto akhàt mưng Yàc Je-su)]

1:31

17. Paulo Wahubiri Kuhusu Jesu [Tranh 16 (Rùp 16: Sol pơto akhàt mưng Yàc Je-su)]

Kuloswa Kwa Paulo Kuhusu Mutu [Tranh 17 (Rùp 17: Kaya pabôh Sol hũ)]

1:14

18. Kuloswa Kwa Paulo Kuhusu Mutu [Tranh 17 (Rùp 17: Kaya pabôh Sol hũ)]

Paulo Na Sila Kahi Za Muhindiriko [Tranh 18 (Rùp 18: Sol sì Si-la dơlãp kaya sơđòq mơgơi hlồq)]

1:43

19. Paulo Na Sila Kahi Za Muhindiriko [Tranh 18 (Rùp 18: Sol sì Si-la dơlãp kaya sơđòq mơgơi hlồq)]

Paulo Na Madabahu Ga Mulungu Asiyemanywa [Tranh 19 (Rùp 19: Sol sì ban kakôh tơlơvàt)]

1:35

20. Paulo Na Madabahu Ga Mulungu Asiyemanywa [Tranh 19 (Rùp 19: Sol sì ban kakôh tơlơvàt)]

Paulo Yu Phirikwa Khotini [Tranh 20 (Rùp 20: Sol kađòc va pãq anĩh charnã)]

1:27

21. Paulo Yu Phirikwa Khotini [Tranh 20 (Rùp 20: Sol kađòc va pãq anĩh charnã)]

Anajeshi Awahi Kumutivya Paulo [Tranh 21 (Rùp 21: Ling dõc Sol mưng tơngãn mơnuĩh Ju-đa)]

1:28

22. Anajeshi Awahi Kumutivya Paulo [Tranh 21 (Rùp 21: Ling dõc Sol mưng tơngãn mơnuĩh Ju-đa)]

Paulo Yuna Muhubiria Mufalume [Tranh 22 (Rùp 22: Sol pơto akhàt ga pitao)]

1:26

23. Paulo Yuna Muhubiria Mufalume [Tranh 22 (Rùp 22: Sol pơto akhàt ga pitao)]

Meli Iripho Vunzika [Tranh 23 (Rùp 23: krãp ahòq)]

1:16

24. Meli Iripho Vunzika [Tranh 23 (Rùp 23: krãp ahòq)]

Paulo Mufungwa Wa Rumi [Tranh 24 (Rùp 24: Sol kađòc mãq jam pãq Rô-ma)]

1:45

25. Paulo Mufungwa Wa Rumi [Tranh 24 (Rùp 24: Sol kađòc mãq jam pãq Rô-ma)]

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2021 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét a href="/topic/donate" quyên góp cho GRN /a để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - Here are instructions for creating DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?