Lola, Sikiza Na Uishi 5: Majezo Ga Mulungu [Nhìn, nghe và sống 5 Chịu thử thách vì Đức Chúa Trời] - Kigiryama: Rabai

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển thứ 5 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Tên chương trình: 66977
Ngôn ngữ: Kigiryama: Rabai

Các tin tức cập nhật: 33:11

Chanziro [Lời giới thiệu]

0:34

1. Chanziro [Lời giới thiệu]

Naamani Watsemberera Nyumba Ya Elisha [Tranh 1 (Rùp 1: Na-man nao trôh chuãq rơwãc E-li-se)]

1:15

2. Naamani Watsemberera Nyumba Ya Elisha [Tranh 1 (Rùp 1: Na-man nao trôh chuãq rơwãc E-li-se)]

Naamani Yu Muhoni [Tranh 2 (Rùp 2: Na-a-man dòq pãq kròc)]

0:55

3. Naamani Yu Muhoni [Tranh 2 (Rùp 2: Na-a-man dòq pãq kròc)]

Elisha Na Jeshi Ra Mulungu [Tranh 3 (Rùp 3: E-li-se sì tơpuôl ling Yàc Pô Lơngĩq)]

1:05

4. Elisha Na Jeshi Ra Mulungu [Tranh 3 (Rùp 3: E-li-se sì tơpuôl ling Yàc Pô Lơngĩq)]

Elisha Na Jeshi Vipofu [Tranh 4 (Rùp 4: E-li-se sì tơpuôl ling kađòc vồp)]

1:16

5. Elisha Na Jeshi Vipofu [Tranh 4 (Rùp 4: E-li-se sì tơpuôl ling kađòc vồp)]

Uvamizi Ko Samaria [Tranh 5 (Rùp 5: Gơrwàc wàc tòpdar pơlơi Sa-ma-ri)]

1:15

6. Uvamizi Ko Samaria [Tranh 5 (Rùp 5: Gơrwàc wàc tòpdar pơlơi Sa-ma-ri)]

Atu A Mahana Ane [Tranh 6 (Rùp 6: Pàq aràc mơnuĩh ruãq aphung)]

1:47

7. Atu A Mahana Ane [Tranh 6 (Rùp 6: Pàq aràc mơnuĩh ruãq aphung)]

Jona Yuna Muchimbira Mulungu [Tranh 7 (Rùp 7: Jô-na đuaĩq dơuq mưng Yàc Pô Lơngĩq)]

1:16

8. Jona Yuna Muchimbira Mulungu [Tranh 7 (Rùp 7: Jô-na đuaĩq dơuq mưng Yàc Pô Lơngĩq)]

Jona Na Samaki Mubomu [Tranh 8 (Rùp 8: Jô-na sì akàt prõc)]

1:06

9. Jona Na Samaki Mubomu [Tranh 8 (Rùp 8: Jô-na sì akàt prõc)]

Jona Kuko Ninawi [Tranh 9 (Rùp 9: Jô-na dơlãp pơlơi Ni-ni-ve)]

1:42

10. Jona Kuko Ninawi [Tranh 9 (Rùp 9: Jô-na dơlãp pơlơi Ni-ni-ve)]

Esita Na Mufalume [Tranh 10 (Rùp 10: Pitao sì E-sơ-te)]

1:07

11. Esita Na Mufalume [Tranh 10 (Rùp 10: Pitao sì E-sơ-te)]

Modekai Wa Kahala Kupiga Mavindi [Tranh 11 (Rùp 11: Mac-đô-che ôh ưng aguãl tơùq tơlơvàt)]

1:40

12. Modekai Wa Kahala Kupiga Mavindi [Tranh 11 (Rùp 11: Mac-đô-che ôh ưng aguãl tơùq tơlơvàt)]

Nyambura Ya Esita [Tranh 12 (Rùp 12: Kaya pơyãq bõc mòq E-sơ-te hũ)]

1:36

13. Nyambura Ya Esita [Tranh 12 (Rùp 12: Kaya pơyãq bõc mòq E-sơ-te hũ)]

Danieli Na Asenae [Tranh 13 (Rùp 13: Da-ni-el sì dơgrữq mơnuĩh ban mơyơu)]

1:16

14. Danieli Na Asenae [Tranh 13 (Rùp 13: Da-ni-el sì dơgrữq mơnuĩh ban mơyơu)]

Danieli Na Iye Mufalume [Tranh 14 (Rùp 14: Da-ni-el sì pitao Ba-bi-lôn)]

1:31

15. Danieli Na Iye Mufalume [Tranh 14 (Rùp 14: Da-ni-el sì pitao Ba-bi-lôn)]

Sanamu Ya Dahabu [Tranh 15 (Rùp 15: Rùp Yàc Pô Lơngĩq)]

1:10

16. Sanamu Ya Dahabu [Tranh 15 (Rùp 15: Rùp Yàc Pô Lơngĩq)]

Kome Ra Moho [Tranh 16 (Rùp 16: Dròc apôi)]

1:28

17. Kome Ra Moho [Tranh 16 (Rùp 16: Dròc apôi)]

Danieli Yuna Voya Mulungu [Tranh 17 (Rùp 17: Da-ni-el iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq)]

1:23

18. Danieli Yuna Voya Mulungu [Tranh 17 (Rùp 17: Da-ni-el iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq)]

Danieli Ndani Ya Pango Ra Tsimba [Tranh 18 (Rùp 18: Da-ni-el dòq dơlãp lơvàc rơmong phũm)]

1:38

19. Danieli Ndani Ya Pango Ra Tsimba [Tranh 18 (Rùp 18: Da-ni-el dòq dơlãp lơvàc rơmong phũm)]

Nehemia Mbere Ya Mufalume Mubomu [Tranh 19 (Rùp 19: Ne-he-mi dòq pãq anãq pitao)]

1:18

20. Nehemia Mbere Ya Mufalume Mubomu [Tranh 19 (Rùp 19: Ne-he-mi dòq pãq anãq pitao)]

Nehemia Yuna Ulola Mudzi Urio Voromoka [Tranh 20 (Rùp 20: Ne-he-mi iãq di pơlơi prong Bài hát kađòc jơlỡq tayah)]

1:17

21. Nehemia Yuna Ulola Mudzi Urio Voromoka [Tranh 20 (Rùp 20: Ne-he-mi iãq di pơlơi prong Bài hát kađòc jơlỡq tayah)]

Kujenga Wambaza [Tranh 21 (Rùp 21: Vỡq pơdỡc vơgã pơlơi)]

1:06

22. Kujenga Wambaza [Tranh 21 (Rùp 21: Vỡq pơdỡc vơgã pơlơi)]

Ezira Wasoma Malagizo [Tranh 22 (Rùp 22: E-sơ-ra pơpoh kaya voh va)]

1:11

23. Ezira Wasoma Malagizo [Tranh 22 (Rùp 22: E-sơ-ra pơpoh kaya voh va)]

Jesu Pho Musalabani [Tranh 23 (Rùp 23: Yàc Je-su pãq dlòc kơyơu chơkãl)]

1:25

24. Jesu Pho Musalabani [Tranh 23 (Rùp 23: Yàc Je-su pãq dlòc kơyơu chơkãl)]

Jesu Yuna Onyesha Njira Ya Maisha Ga Kare Na Kare [Tranh 24 (Rùp 24: Yàc Je-su va trôh di kaya hadiuq gãm gãm)]

1:43

25. Jesu Yuna Onyesha Njira Ya Maisha Ga Kare Na Kare [Tranh 24 (Rùp 24: Yàc Je-su va trôh di kaya hadiuq gãm gãm)]

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2021 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét a href="/topic/donate" quyên góp cho GRN /a để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - Here are instructions for creating DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?