Lola, Sikiza Na Uishi 3: Ushindi Kuchivira Mulungu [Nhìn, nghe và sống 3 Chiến thắng nhờ Đức Chúa trời] - Kigiryama: Rabai

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển sách thứ 3 trong số các câu chuyện Kinh thánh dưới dạng nghe-nhìn về Joshua, Deborah, Gideon, Samson. Dành cho mục địch truyền bá Phúc Âm, mở mang nhà thờ và những điều dạy của Chúa một cách logic

Tên chương trình: 66975
Ngôn ngữ: Kigiryama: Rabai

Các tin tức cập nhật: 33:27

Chanziro [Lời giới thiệu]

0:31

1. Chanziro [Lời giới thiệu]

Joshua Yuna Apiga Ameleki [Tranh 1 (Rùp 1: Jô-sue poh vual-vơla A-ma-les)]

1:06

2. Joshua Yuna Apiga Ameleki [Tranh 1 (Rùp 1: Jô-sue poh vual-vơla A-ma-les)]

Apelelezi Na Matunda Ga Kanani [Tranh 2 (Rùp 2: Dơgrữq mơnuĩh diòq iãq sì kayơu bõc voh lơgar Ka-na-an)]

1:31

3. Apelelezi Na Matunda Ga Kanani [Tranh 2 (Rùp 2: Dơgrữq mơnuĩh diòq iãq sì kayơu bõc voh lơgar Ka-na-an)]

Atu A Israel Anavuka Muho [Tranh 3 (Rùp 3: Vual-vơla Ju-đa gãt tơpa kròc)]

1:09

4. Atu A Israel Anavuka Muho [Tranh 3 (Rùp 3: Vual-vơla Ju-đa gãt tơpa kròc)]

Vya Mbaaza Vya Yeriko Vinagwa Tsii [Tranh 4 (Rùp 4: Jơnãng pơlơi Je-ri-kô jơlỡh trôt)]

1:14

5. Vya Mbaaza Vya Yeriko Vinagwa Tsii [Tranh 4 (Rùp 4: Jơnãng pơlơi Je-ri-kô jơlỡh trôt)]

Israel Ana Achimbira Ai [Tranh 5 (Rùp 5: Tơpuôl ling Ju-đa đuaĩq dơuq mưng pơlơi A-hi)]

1:17

6. Israel Ana Achimbira Ai [Tranh 5 (Rùp 5: Tơpuôl ling Ju-đa đuaĩq dơuq mưng pơlơi A-hi)]

Hukumu Ya Akani [Tranh 6 (Rùp 6: kaya ngãq dlaìq A-kan)]

1:18

7. Hukumu Ya Akani [Tranh 6 (Rùp 6: kaya ngãq dlaìq A-kan)]

Dzua Na Mwezi Vinema Tii [Tranh 7 (Rùp 7: ia harơi sì ia vlàt dòq dỡh wơq)]

1:13

8. Dzua Na Mwezi Vinema Tii [Tranh 7 (Rùp 7: ia harơi sì ia vlàt dòq dỡh wơq)]

Joshua Yuna Ara Atu [Tranh 8 (Rùp 8: Jô-sue pơto pơđar vual-vơla)]

1:44

9. Joshua Yuna Ara Atu [Tranh 8 (Rùp 8: Jô-sue pơto pơđar vual-vơla)]

Debora Yuna Nena Kwa Ajili Ya Mulungu [Tranh 9 (Rùp 9: Debôra đơp pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq)]

1:31

10. Debora Yuna Nena Kwa Ajili Ya Mulungu [Tranh 9 (Rùp 9: Debôra đơp pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq)]

Mulungu Yuna Avizira Kumshinda Sisera [Tranh 10 (Rùp 10: Yàc Pô Lơngĩq dõc poh pha rlao Si-se-ra)]

1:05

11. Mulungu Yuna Avizira Kumshinda Sisera [Tranh 10 (Rùp 10: Yàc Pô Lơngĩq dõc poh pha rlao Si-se-ra)]

Yaeli Yuna Mulaga Sisera [Tranh 11 (Rùp 11 Ja-el pamơtai Si-se-ra)]

1:16

12. Yaeli Yuna Mulaga Sisera [Tranh 11 (Rùp 11 Ja-el pamơtai Si-se-ra)]

Israel Ana Sherekea [Tranh 12 (Rùp 12: Vual-vơla Ju-đa uôt-sơh)]

1:45

13. Israel Ana Sherekea [Tranh 12 (Rùp 12: Vual-vơla Ju-đa uôt-sơh)]

Gideoni Na Malaika Wa Mulungu [Tranh 13 (Rùp 13: Gideôl sì mơnuĩh gơnrơh Yàc Pô Lơngĩq)]

1:24

14. Gideoni Na Malaika Wa Mulungu [Tranh 13 (Rùp 13: Gideôl sì mơnuĩh gơnrơh Yàc Pô Lơngĩq)]

Gideoni Yuna Bananga Koma [Tranh 14 (Rùp 14: Gi-de-ôn prah rùpràc)]

1:07

15. Gideoni Yuna Bananga Koma [Tranh 14 (Rùp 14: Gi-de-ôn prah rùpràc)]

Majeshi Ga Gideoni Gananawa Madzi [Tranh 15 (Rùp 15: Tơpuôl ling Gi-de-ôn mơnhũm ia)]

1:19

16. Majeshi Ga Gideoni Gananawa Madzi [Tranh 15 (Rùp 15: Tơpuôl ling Gi-de-ôn mơnhũm ia)]

Analume A Gideoni Anazingira Kambi Ya A Midiani [Tranh 16 (Rùp 16: Tơpuôl ling Gi-de-ôn karwàc wàc tlam ling Ma-di-an)]

1:39

17. Analume A Gideoni Anazingira Kambi Ya A Midiani [Tranh 16 (Rùp 16: Tơpuôl ling Gi-de-ôn karwàc wàc tlam ling Ma-di-an)]

Samsoni Yuna Laga Tsimba [Tranh 17 (Rùp 17: Sam-sôn pamơtai rơmong phum)]

1:29

18. Samsoni Yuna Laga Tsimba [Tranh 17 (Rùp 17: Sam-sôn pamơtai rơmong phum)]

Samsoni Na Bweha A Ku’vya [Tranh 18 (Rùp 18: Sam-sôn sì dơgrữq asơu kaih)]

1:07

19. Samsoni Na Bweha A Ku’vya [Tranh 18 (Rùp 18: Sam-sôn sì dơgrữq asơu kaih)]

Afilisti Ana Munyola Samsoni Nyenzere [Tranh 19 (Rùp 19: Sam-sôn kađòc mơnuĩh Phi-li-tin chơkãq bồq)]

1:21

20. Afilisti Ana Munyola Samsoni Nyenzere [Tranh 19 (Rùp 19: Sam-sôn kađòc mơnuĩh Phi-li-tin chơkãq bồq)]

Samsoni Yuna Abananga [Tranh 20 (Rùp 20: Sam-sôn pamơtai mơnuĩh Phi-li-tin)]

1:29

21. Samsoni Yuna Abananga [Tranh 20 (Rùp 20: Sam-sôn pamơtai mơnuĩh Phi-li-tin)]

Jesu Yunomboza Maroho Mai [Tranh 21 (Rùp 21: Yàc Je-su prôh kamlai)]

1:04

22. Jesu Yunomboza Maroho Mai [Tranh 21 (Rùp 21: Yàc Je-su prôh kamlai)]

Jesu Yuna Azola Atu Aii [Tranh 22 (Rùp 22: Yàc Je-su prôh pơtiaoq dơgrữq mơnuĩh iãh mơsãc)]

1:15

23. Jesu Yuna Azola Atu Aii [Tranh 22 (Rùp 22: Yàc Je-su prôh pơtiaoq dơgrữq mơnuĩh iãh mơsãc)]

Jesu Yu Moyo Baada Ya Kufa [Tranh 23 (Rùp 23: Hadơi sì tũq mơtai Yàc Je-su hadiuq wơq)]

1:18

24. Jesu Yu Moyo Baada Ya Kufa [Tranh 23 (Rùp 23: Hadơi sì tũq mơtai Yàc Je-su hadiuq wơq)]

Majeshi Ga Mulungu [Tranh 24 (Rùp 24: Tơpuôl ling Yàc Pô Lơngĩq)]

2:04

25. Majeshi Ga Mulungu [Tranh 24 (Rùp 24: Tơpuôl ling Yàc Pô Lơngĩq)]

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2021 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét a href="/topic/donate" quyên góp cho GRN /a để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - Here are instructions for creating DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?