Talenu, Ivwililenu na Kuyoya 8: Vilinga Vya Shipilitu Wajila [Nhìn, nghe và sống8 Hành động của Chúa Thánh thần] - Luvale

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển thứ 8 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Tên chương trình: 66252
Thứ tiếng: Luvale

Thời lượng chương trình: 48:59

Kulumbununa [Lời giới thiệu]

0:49

1. Kulumbununa [Lời giới thiệu]

Muvwimbimbi watete (1) Yesu mwahiluka mwilu [Tranh 1 (Rùp 1: Yàc Je-su tơgùq đìq dlòc lơngĩq)]

2:53

2. Muvwimbimbi watete (1) Yesu mwahiluka mwilu [Tranh 1 (Rùp 1: Yàc Je-su tơgùq đìq dlòc lơngĩq)]

Muvwimbimbi wamuchivali (2) Shipilitu Wajila mweza nakakahya [Tranh 2 (Rùp 2: Yàc Vơngãq Sơđah pơbôh tơviãq yơu apôi)]

1:13

3. Muvwimbimbi wamuchivali (2) Shipilitu Wajila mweza nakakahya [Tranh 2 (Rùp 2: Yàc Vơngãq Sơđah pơbôh tơviãq yơu apôi)]

Muvwimbimbi wamuchitatu (3) Petulu mwambulula mazu kuli vatu [Tranh 3 (Rùp 3: Pier pơto akhàt ga vual vơla)]

1:30

4. Muvwimbimbi wamuchitatu (3) Petulu mwambulula mazu kuli vatu [Tranh 3 (Rùp 3: Pier pơto akhàt ga vual vơla)]

Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Tembele yavaka-kulishitu vakulivanga [Tranh 4 (Rùp 4: Sàc pơjum sơdah Yàc)]

2:26

5. Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Tembele yavaka-kulishitu vakulivanga [Tranh 4 (Rùp 4: Sàc pơjum sơdah Yàc)]

Muvwimbimbi wamuchitanu (5) Mukaluuta navamuka [Tranh 5 (Rùp 5: Pơsùq mơnuĩh quẽt tơkai)]

1:23

6. Muvwimbimbi wamuchitanu (5) Mukaluuta navamuka [Tranh 5 (Rùp 5: Pơsùq mơnuĩh quẽt tơkai)]

Muvwimbimbi wamuchitanu naumwe (6) Valunga napwevo vaze vaka-kwonga [Tranh 6 (Rùp 6: Pier sì sa aràc mơnuĩh kamơi đơp lor)]

2:09

7. Muvwimbimbi wamuchitanu naumwe (6) Valunga napwevo vaze vaka-kwonga [Tranh 6 (Rùp 6: Pier sì sa aràc mơnuĩh kamơi đơp lor)]

Muvwimbimbi wamuchitanu naivali (7) Setefwano navamujiha [Tranh 7 (Rùp 7: E-tien kađòc pamơtai)]

2:16

8. Muvwimbimbi wamuchitanu naivali (7) Setefwano navamujiha [Tranh 7 (Rùp 7: E-tien kađòc pamơtai)]

Muvwimbimbi wamuchitanu naitatu (8) KaEchopa mwaya ungeji [Tranh 8 (Rùp 8: Mơnuĩh E-thi-ô-pi)]

3:07

9. Muvwimbimbi wamuchitanu naitatu (8) KaEchopa mwaya ungeji [Tranh 8 (Rùp 8: Mơnuĩh E-thi-ô-pi)]

Muvwimbimbi wamuchitanu naiwana (9) Petulu mwamona chimweno chatunyama [Tranh 9 (Rùp 9: kaya akhàt pabôh ga Pier mưng dơgrữq anàq asỡq)]

1:36

10. Muvwimbimbi wamuchitanu naiwana (9) Petulu mwamona chimweno chatunyama [Tranh 9 (Rùp 9: kaya akhàt pabôh ga Pier mưng dơgrữq anàq asỡq)]

Muvwimbimbi wamulikumi (10) Mujimbu wamwaza wa mafuchi osena [Tranh 10 (Rùp 10: Pier sì dơgrữq mơnuĩh Rô-ma)]

2:18

11. Muvwimbimbi wamulikumi (10) Mujimbu wamwaza wa mafuchi osena [Tranh 10 (Rùp 10: Pier sì dơgrữq mơnuĩh Rô-ma)]

Muvwimbimbi wamulikumi naumwe (11) Petulu mukamenga [Tranh 11 (Rùp 11: Pier dòq dơlãp sàc jam)]

1:21

12. Muvwimbimbi wamulikumi naumwe (11) Petulu mukamenga [Tranh 11 (Rùp 11: Pier dòq dơlãp sàc jam)]

Muvwimbimbi wamulikumi naivali (12) Petulu namasepa vaka-kulomba [Tranh 12 (Rùp 12: Pier sì dơgrữq mơnuĩh mơyơu)]

1:50

13. Muvwimbimbi wamulikumi naivali (12) Petulu namasepa vaka-kulomba [Tranh 12 (Rùp 12: Pier sì dơgrữq mơnuĩh mơyơu)]

Muvwimbimbi wamulikumi naitatu (13) Mumunyi na lizu lyakufuma mwilu [Tranh 13 (Rùp 13: Kaya sơdah sì pơnuaĩq đơp mưng dlòc lơngĩq)]

1:41

14. Muvwimbimbi wamulikumi naitatu (13) Mumunyi na lizu lyakufuma mwilu [Tranh 13 (Rùp 13: Kaya sơdah sì pơnuaĩq đơp mưng dlòc lơngĩq)]

Muvwimbimbi wamulikumi naiwana (14) Kapututa Saulu na Ananiya [Tranh 14 (Rùp 14: Sol kađòc vồp mơta sì A-na-nia)]

1:30

15. Muvwimbimbi wamulikumi naiwana (14) Kapututa Saulu na Ananiya [Tranh 14 (Rùp 14: Sol kađòc vồp mơta sì A-na-nia)]

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu (15) Liuka navalomba vatume ava navatwala mujimbu [Tranh 15 (Rùp 15: Sàc Pơjum Sơdah iơu lơkơu ga Sol sì Ba-na-ba)]

1:51

16. Muvwimbimbi wamulikumi naitanu (15) Liuka navalomba vatume ava navatwala mujimbu [Tranh 15 (Rùp 15: Sàc Pơjum Sơdah iơu lơkơu ga Sol sì Ba-na-ba)]

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naumwe (16) Paulu mwambulula mujimbu vakuvuluka Y [Tranh 16 (Rùp 16: Sol pơto akhàt mưng Yàc Je-su)]

3:15

17. Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naumwe (16) Paulu mwambulula mujimbu vakuvuluka Y [Tranh 16 (Rùp 16: Sol pơto akhàt mưng Yàc Je-su)]

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naivali (17) Paulu navamumwenesa chimweno chalung [Tranh 17 (Rùp 17: Kaya pabôh Sol hũ)]

1:19

18. Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naivali (17) Paulu navamumwenesa chimweno chalung [Tranh 17 (Rùp 17: Kaya pabôh Sol hũ)]

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naitatu (18) Paulu na Silase mu mundenda [Tranh 18 (Rùp 18: Sol sì Si-la dơlãp kaya sơđòq mơgơi hlồq)]

2:35

19. Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naitatu (18) Paulu na Silase mu mundenda [Tranh 18 (Rùp 18: Sol sì Si-la dơlãp kaya sơđòq mơgơi hlồq)]

Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naiwana (19) Paulu nalijiko lyakulumbila lya Kalu [Tranh 19 (Rùp 19: Sol sì ban kakôh tơlơvàt)]

2:11

20. Muvwimbimbi wamulikumi naitanu naiwana (19) Paulu nalijiko lyakulumbila lya Kalu [Tranh 19 (Rùp 19: Sol sì ban kakôh tơlơvàt)]

Muvwimbimbi makumi avali (20) Paulu nava mu twala kuzango [Tranh 20 (Rùp 20: Sol kađòc va pãq anĩh charnã)]

1:42

21. Muvwimbimbi makumi avali (20) Paulu nava mu twala kuzango [Tranh 20 (Rùp 20: Sol kađòc va pãq anĩh charnã)]

Muvwimbimbi makumi avali naumwe (21) Maswalale nava muyovola Paulu kufuma kuli v [Tranh 21 (Rùp 21: Ling dõc Sol mưng tơngãn mơnuĩh Ju-đa)]

1:50

22. Muvwimbimbi makumi avali naumwe (21) Maswalale nava muyovola Paulu kufuma kuli v [Tranh 21 (Rùp 21: Ling dõc Sol mưng tơngãn mơnuĩh Ju-đa)]

Muvwimbimbi makumi avali naivali (22) Paulu mwambulula mazu kuli vatu vavalemu [Tranh 22 (Rùp 22: Sol pơto akhàt ga pitao)]

1:58

23. Muvwimbimbi makumi avali naivali (22) Paulu mwambulula mazu kuli vatu vavalemu [Tranh 22 (Rùp 22: Sol pơto akhàt ga pitao)]

Muvwimbimbi makumi avali naitatu (23) Paulu muukalu [Tranh 23 (Rùp 23: krãp ahòq)]

1:42

24. Muvwimbimbi makumi avali naitatu (23) Paulu muukalu [Tranh 23 (Rùp 23: krãp ahòq)]

Muvwimbimbi makumi avali naiwana (24) Paulu mwapwa funge kuLoma [Tranh 24 (Rùp 24: Sol kađòc mãq jam pãq Rô-ma)]

2:34

25. Muvwimbimbi makumi avali naiwana (24) Paulu mwapwa funge kuLoma [Tranh 24 (Rùp 24: Sol kađòc mãq jam pãq Rô-ma)]

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2018 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên lạc với chúng tôi for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Về những bản thu âm thanh của chúng tôi

GRN có cả các câu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, Các công cụ học Kinh Thánh, các bài hát Phúc âm, nhạc Thiên Chúa và các thông điệp được dịch ra tên 6000 ngôn ngữ và ký hiệu trên thế giới, phần lớn là để tải miễn phí. Quá quên thuộc với các tôn chỉ Thiên Chúa giáo và nhà thờ Thiên Chúa Giao, các bài ghi âm mp3 và kịch bản rất thích hợp cho các mục đích giảng dạy và nuôi dưỡng đức tin cũng như sử dụng chúng trong mô trường Thiên chúa Giáo. Được sử dụng hoặc hát bời những người bản ngữ từ trái tim, các câu chuyện Kinh Thánh, bài hát và âm nhạc hướng tới việc truyền tải thông điệp của Chúa theo những các khác nhau của các nền văn hóa và đặc biệt là xảy ra trong các xã hội truyền khẩu

Thông tin liên quan