LLL 5 - Kweseka Cha Kalunga [Nhìn, nghe và sống 5 Chịu thử thách vì Đức Chúa Trời] - Luvale

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển thứ 5 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Tên chương trình: 66249
Các tin tức cập nhật: 42:55
Ngôn ngữ: Luvale
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Kulumbununa [Lời giới thiệu]

0:51

1. Kulumbununa [Lời giới thiệu]

Muvwimbimbi watete (1) Namane mwaya kuzuvo ya Elisha [Tranh 1 (Rùp 1: Na-man nao trôh chuãq rơwãc E-li-se)]

1:43

2. Muvwimbimbi watete (1) Namane mwaya kuzuvo ya Elisha [Tranh 1 (Rùp 1: Na-man nao trôh chuãq rơwãc E-li-se)]

Muvwimbimbi wamuchivali (2) Namane mukalwiji [Tranh 2 (Rùp 2: Na-a-man dòq pãq kròc)]

1:32

3. Muvwimbimbi wamuchivali (2) Namane mukalwiji [Tranh 2 (Rùp 2: Na-a-man dòq pãq kròc)]

Muvwimbimbi wamuchitatu (3) Elisha namaswalale ja Kalunga [Tranh 3 (Rùp 3: E-li-se sì tơpuôl ling Yàc Pô Lơngĩq)]

1:43

4. Muvwimbimbi wamuchitatu (3) Elisha namaswalale ja Kalunga [Tranh 3 (Rùp 3: E-li-se sì tơpuôl ling Yàc Pô Lơngĩq)]

Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Elisha na maswalale vatupuputa [Tranh 4 (Rùp 4: E-li-se sì tơpuôl ling kađòc vồp)]

2:15

5. Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Elisha na maswalale vatupuputa [Tranh 4 (Rùp 4: E-li-se sì tơpuôl ling kađòc vồp)]

Muvwimbimbi wamuchitanu (5) Samaliya mu ukalu [Tranh 5 (Rùp 5: Gơrwàc wàc tòpdar pơlơi Sa-ma-ri)]

1:26

6. Muvwimbimbi wamuchitanu (5) Samaliya mu ukalu [Tranh 5 (Rùp 5: Gơrwàc wàc tòpdar pơlơi Sa-ma-ri)]

Muvwimbimbi wamuchitanu naumwe (6) Vaka-mbumba vawana [Tranh 6 (Rùp 6: Pàq aràc mơnuĩh ruãq aphung)]

1:37

7. Muvwimbimbi wamuchitanu naumwe (6) Vaka-mbumba vawana [Tranh 6 (Rùp 6: Pàq aràc mơnuĩh ruãq aphung)]

Muvwimbimbi wamuchitanu nayivali (7) Yona mwamuchina Kalunga [Tranh 7 (Rùp 7: Jô-na đuaĩq dơuq mưng Yàc Pô Lơngĩq)]

1:26

8. Muvwimbimbi wamuchitanu nayivali (7) Yona mwamuchina Kalunga [Tranh 7 (Rùp 7: Jô-na đuaĩq dơuq mưng Yàc Pô Lơngĩq)]

Muvwimbimbi wamuchitanu nayitatu (8) Yona na ishi wamunene [Tranh 8 (Rùp 8: Jô-na sì akàt prõc)]

1:32

9. Muvwimbimbi wamuchitanu nayitatu (8) Yona na ishi wamunene [Tranh 8 (Rùp 8: Jô-na sì akàt prõc)]

Muvwimbimbi wamuchitanu nayiwana (9) Yona ku Nyineve [Tranh 9 (Rùp 9: Jô-na dơlãp pơlơi Ni-ni-ve)]

1:43

10. Muvwimbimbi wamuchitanu nayiwana (9) Yona ku Nyineve [Tranh 9 (Rùp 9: Jô-na dơlãp pơlơi Ni-ni-ve)]

Muvwimbimbi wamulikumi (10) Eseta na mwangana [Tranh 10 (Rùp 10: Pitao sì E-sơ-te)]

1:11

11. Muvwimbimbi wamulikumi (10) Eseta na mwangana [Tranh 10 (Rùp 10: Pitao sì E-sơ-te)]

Muvwimbimbi wamulikumi naumwe (11) Mototekai mwakana kufukama [Tranh 11 (Rùp 11: Mac-đô-che ôh ưng aguãl tơùq tơlơvàt)]

2:15

12. Muvwimbimbi wamulikumi naumwe (11) Mototekai mwakana kufukama [Tranh 11 (Rùp 11: Mac-đô-che ôh ưng aguãl tơùq tơlơvàt)]

Muvwimbimbi wamulikumi nayivali (12) Chilika chaEseta [Tranh 12 (Rùp 12: Kaya pơyãq bõc mòq E-sơ-te hũ)]

1:47

13. Muvwimbimbi wamulikumi nayivali (12) Chilika chaEseta [Tranh 12 (Rùp 12: Kaya pơyãq bõc mòq E-sơ-te hũ)]

Muvwimbimbi wamulikumi nayitatu (13) Ndanyele na masepa jenyi [Tranh 13 (Rùp 13: Da-ni-el sì dơgrữq mơnuĩh ban mơyơu)]

1:21

14. Muvwimbimbi wamulikumi nayitatu (13) Ndanyele na masepa jenyi [Tranh 13 (Rùp 13: Da-ni-el sì dơgrữq mơnuĩh ban mơyơu)]

Muvwimbimbi wamulikumi nayiwana (14) Ndanyele na mwangana wa Mbambilone [Tranh 14 (Rùp 14: Da-ni-el sì pitao Ba-bi-lôn)]

2:09

15. Muvwimbimbi wamulikumi nayiwana (14) Ndanyele na mwangana wa Mbambilone [Tranh 14 (Rùp 14: Da-ni-el sì pitao Ba-bi-lôn)]

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu (15) Likombelo lya ulu [Tranh 15 (Rùp 15: Rùp Yàc Pô Lơngĩq)]

1:28

16. Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu (15) Likombelo lya ulu [Tranh 15 (Rùp 15: Rùp Yàc Pô Lơngĩq)]

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu naumwe (16) Lilungu lyakakahya [Tranh 16 (Rùp 16: Dròc apôi)]

2:43

17. Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu naumwe (16) Lilungu lyakakahya [Tranh 16 (Rùp 16: Dròc apôi)]

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayivali (17) Ndanyele mwalomba kuli Kalunga [Tranh 17 (Rùp 17: Da-ni-el iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq)]

1:32

18. Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayivali (17) Ndanyele mwalomba kuli Kalunga [Tranh 17 (Rùp 17: Da-ni-el iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq)]

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayitatu (18) Ndanyele muwina wavandumba [Tranh 18 (Rùp 18: Da-ni-el dòq dơlãp lơvàc rơmong phũm)]

1:53

19. Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayitatu (18) Ndanyele muwina wavandumba [Tranh 18 (Rùp 18: Da-ni-el dòq dơlãp lơvàc rơmong phũm)]

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayiwana (19) Nehemiya mwasoloka kuli mwangana [Tranh 19 (Rùp 19: Ne-he-mi dòq pãq anãq pitao)]

1:33

20. Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayiwana (19) Nehemiya mwasoloka kuli mwangana [Tranh 19 (Rùp 19: Ne-he-mi dòq pãq anãq pitao)]

Muvwimbimbi makumi avali (20) Nehemiya mwatungulula nganda yakulyenyeka [Tranh 20 (Rùp 20: Ne-he-mi iãq di pơlơi prong Bài hát kađòc jơlỡq tayah)]

1:19

21. Muvwimbimbi makumi avali (20) Nehemiya mwatungulula nganda yakulyenyeka [Tranh 20 (Rùp 20: Ne-he-mi iãq di pơlơi prong Bài hát kađòc jơlỡq tayah)]

Muvwimbimbi makumi avali naumwe (21) Kutunga jimbango [Tranh 21 (Rùp 21: Vỡq pơdỡc vơgã pơlơi)]

1:42

22. Muvwimbimbi makumi avali naumwe (21) Kutunga jimbango [Tranh 21 (Rùp 21: Vỡq pơdỡc vơgã pơlơi)]

Muvwimbimbi makumi avali nayivali (22) Ezela mwatanga jishimbi [Tranh 22 (Rùp 22: E-sơ-ra pơpoh kaya voh va)]

1:42

23. Muvwimbimbi makumi avali nayivali (22) Ezela mwatanga jishimbi [Tranh 22 (Rùp 22: E-sơ-ra pơpoh kaya voh va)]

Muvwimbimbi makumi avali nayitatu (23) Yesu hakulusu [Tranh 23 (Rùp 23: Yàc Je-su pãq dlòc kơyơu chơkãl)]

2:26

24. Muvwimbimbi makumi avali nayitatu (23) Yesu hakulusu [Tranh 23 (Rùp 23: Yàc Je-su pãq dlòc kơyơu chơkãl)]

Muvwimbimbi makumi avali nayiwana (24) Yesu mwavenyikila jila yakuya kukuyoya ch [Tranh 24 (Rùp 24: Yàc Je-su va trôh di kaya hadiuq gãm gãm)]

1:52

25. Muvwimbimbi makumi avali nayiwana (24) Yesu mwavenyikila jila yakuya kukuyoya ch [Tranh 24 (Rùp 24: Yàc Je-su va trôh di kaya hadiuq gãm gãm)]

Ghi chú về bản thu

Look Listen and Live - Talenu, Ivwililenu na Kuyoya

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2018 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?