LLL 5 - Kweseka Cha Kalunga [Nhìn, nghe và sống 5 Chịu thử thách vì Đức Chúa Trời] - Luvale

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển thứ 5 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Tên chương trình: 66249
Các tin tức cập nhật: 42:55
Ngôn ngữ: Luvale
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Kulumbununa [Lời giới thiệu]

0:51

1. Kulumbununa [Lời giới thiệu]

Muvwimbimbi watete (1) Namane mwaya kuzuvo ya Elisha [Hình 1. Naaman Visits Elisha's House]

1:43

2. Muvwimbimbi watete (1) Namane mwaya kuzuvo ya Elisha [Hình 1. Naaman Visits Elisha's House]

Muvwimbimbi wamuchivali (2) Namane mukalwiji [Hình 2. Naaman in the River]

1:32

3. Muvwimbimbi wamuchivali (2) Namane mukalwiji [Hình 2. Naaman in the River]

Muvwimbimbi wamuchitatu (3) Elisha namaswalale ja Kalunga [Hình 3. Elisha and the Army of God]

1:43

4. Muvwimbimbi wamuchitatu (3) Elisha namaswalale ja Kalunga [Hình 3. Elisha and the Army of God]

Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Elisha na maswalale vatupuputa [Hình 4. Elisha and the Blind Army]

2:15

5. Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Elisha na maswalale vatupuputa [Hình 4. Elisha and the Blind Army]

Muvwimbimbi wamuchitanu (5) Samaliya mu ukalu [Hình 5. The Siege of Samaria]

1:26

6. Muvwimbimbi wamuchitanu (5) Samaliya mu ukalu [Hình 5. The Siege of Samaria]

Muvwimbimbi wamuchitanu naumwe (6) Vaka-mbumba vawana [Hình 6. The Four Lepers]

1:37

7. Muvwimbimbi wamuchitanu naumwe (6) Vaka-mbumba vawana [Hình 6. The Four Lepers]

Muvwimbimbi wamuchitanu nayivali (7) Yona mwamuchina Kalunga [Hình 7. Giô-na flees from God]

1:26

8. Muvwimbimbi wamuchitanu nayivali (7) Yona mwamuchina Kalunga [Hình 7. Giô-na flees from God]

Muvwimbimbi wamuchitanu nayitatu (8) Yona na ishi wamunene [Hình 8. Giô-na and the Great Fish]

1:32

9. Muvwimbimbi wamuchitanu nayitatu (8) Yona na ishi wamunene [Hình 8. Giô-na and the Great Fish]

Muvwimbimbi wamuchitanu nayiwana (9) Yona ku Nyineve [Hình 9. Giô-na at Nineveh]

1:43

10. Muvwimbimbi wamuchitanu nayiwana (9) Yona ku Nyineve [Hình 9. Giô-na at Nineveh]

Muvwimbimbi wamulikumi (10) Eseta na mwangana [Hình 10. Ê-xơ-tê and the King]

1:11

11. Muvwimbimbi wamulikumi (10) Eseta na mwangana [Hình 10. Ê-xơ-tê and the King]

Muvwimbimbi wamulikumi naumwe (11) Mototekai mwakana kufukama [Hình 11. Mordecai Refuses to Bow Down]

2:15

12. Muvwimbimbi wamulikumi naumwe (11) Mototekai mwakana kufukama [Hình 11. Mordecai Refuses to Bow Down]

Muvwimbimbi wamulikumi nayivali (12) Chilika chaEseta [Hình 12. Ê-xơ-tê's Feast]

1:47

13. Muvwimbimbi wamulikumi nayivali (12) Chilika chaEseta [Hình 12. Ê-xơ-tê's Feast]

Muvwimbimbi wamulikumi nayitatu (13) Ndanyele na masepa jenyi [Hình 13. Đa-ni-ên and His Friends]

1:21

14. Muvwimbimbi wamulikumi nayitatu (13) Ndanyele na masepa jenyi [Hình 13. Đa-ni-ên and His Friends]

Muvwimbimbi wamulikumi nayiwana (14) Ndanyele na mwangana wa Mbambilone [Hình 14. Đa-ni-ên and the King of Babylon]

2:09

15. Muvwimbimbi wamulikumi nayiwana (14) Ndanyele na mwangana wa Mbambilone [Hình 14. Đa-ni-ên and the King of Babylon]

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu (15) Likombelo lya ulu [Hình 15. The Image of Gold]

1:28

16. Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu (15) Likombelo lya ulu [Hình 15. The Image of Gold]

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu naumwe (16) Lilungu lyakakahya [Hình 16. The Furnace of Fire]

2:43

17. Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu naumwe (16) Lilungu lyakakahya [Hình 16. The Furnace of Fire]

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayivali (17) Ndanyele mwalomba kuli Kalunga [Hình 17. Đa-ni-ên Prays to God]

1:32

18. Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayivali (17) Ndanyele mwalomba kuli Kalunga [Hình 17. Đa-ni-ên Prays to God]

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayitatu (18) Ndanyele muwina wavandumba [Hình 18. Đa-ni-ên in the Lions' Den]

1:53

19. Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayitatu (18) Ndanyele muwina wavandumba [Hình 18. Đa-ni-ên in the Lions' Den]

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayiwana (19) Nehemiya mwasoloka kuli mwangana [Hình 19. Nê-hê-mi Before the Great King]

1:33

20. Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayiwana (19) Nehemiya mwasoloka kuli mwangana [Hình 19. Nê-hê-mi Before the Great King]

Muvwimbimbi makumi avali (20) Nehemiya mwatungulula nganda yakulyenyeka [Hình 20. Nê-hê-mi Inspects the Ruined City]

1:19

21. Muvwimbimbi makumi avali (20) Nehemiya mwatungulula nganda yakulyenyeka [Hình 20. Nê-hê-mi Inspects the Ruined City]

Muvwimbimbi makumi avali naumwe (21) Kutunga jimbango [Hình 21. Building the Walls]

1:42

22. Muvwimbimbi makumi avali naumwe (21) Kutunga jimbango [Hình 21. Building the Walls]

Muvwimbimbi makumi avali nayivali (22) Ezela mwatanga jishimbi [Hình 22. E-xơ-ra Reads the Law]

1:42

23. Muvwimbimbi makumi avali nayivali (22) Ezela mwatanga jishimbi [Hình 22. E-xơ-ra Reads the Law]

Muvwimbimbi makumi avali nayitatu (23) Yesu hakulusu [Hình 23. Jesus on the Cross]

2:26

24. Muvwimbimbi makumi avali nayitatu (23) Yesu hakulusu [Hình 23. Jesus on the Cross]

Muvwimbimbi makumi avali nayiwana (24) Yesu mwavenyikila jila yakuya kukuyoya ch [Hình 24. Jesus Shows the Way to Everlasting Life]

1:52

25. Muvwimbimbi makumi avali nayiwana (24) Yesu mwavenyikila jila yakuya kukuyoya ch [Hình 24. Jesus Shows the Way to Everlasting Life]

Ghi chú về bản thu

Look Listen and Live - Talenu, Ivwililenu na Kuyoya

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2018 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach