Ngani Syambone [Tin mừng] - Yao

Bản nghe này có hữu ích không?

Các bài học Kinh thánh bằng âm thanh-hình ảnh qua 40 bức tranh với cái nhìn tổng quan về Kinh thánh từ Sáng Thế đến Đấng Christ và những lời dạy về đời sống Cơ Đốc nhân. Sử dụng cho việc truyền giáo và mở mang Hội thánh.

Tên chương trình: 66185
Ngôn ngữ: Yao

Các tin tức cập nhật: 36:23

NGANI SYAMBONE [Lời giới thiệu]

1:00

1. NGANI SYAMBONE [Lời giới thiệu]

Citusitusi 1 Mkanikuŵe kupanganyikwa cilicose [Tranh 1: In the Beginning]

0:46

2. Citusitusi 1 Mkanikuŵe kupanganyikwa cilicose [Tranh 1: In the Beginning]

Citusitusi 2 Mlungu akuŵeceta. [Tranh 2: The Word of God]

0:43

3. Citusitusi 2 Mlungu akuŵeceta. [Tranh 2: The Word of God]

Citusitusi 3 Kupanganyikwa. [Tranh 3: Creation]

0:31

4. Citusitusi 3 Kupanganyikwa. [Tranh 3: Creation]

Citusitusi 4 Adamu na Ahawa [Tranh 4: Adam and Eve]

1:31

5. Citusitusi 4 Adamu na Ahawa [Tranh 4: Adam and Eve]

Citusitusi 5 Kaini na Abele. [Tranh 5: Cain and Abel]

0:48

6. Citusitusi 5 Kaini na Abele. [Tranh 5: Cain and Abel]

Citusitusi 6 Combo ca Nowa. [Tranh 6: Noah's Ark]

1:08

7. Citusitusi 6 Combo ca Nowa. [Tranh 6: Noah's Ark]

Citusitusi 7 Cikumba. [Tranh 7: The Flood]

1:02

8. Citusitusi 7 Cikumba. [Tranh 7: The Flood]

Citusitusi 8 Abalahamu, Sala ni Isaki. [Tranh 8: Abraham, Sarah and Isaac]

0:48

9. Citusitusi 8 Abalahamu, Sala ni Isaki. [Tranh 8: Abraham, Sarah and Isaac]

Citusitusi 9 Mose ni Malamusi ga Mlungu. [Tranh 9: Moses and the Law of God]

0:43

10. Citusitusi 9 Mose ni Malamusi ga Mlungu. [Tranh 9: Moses and the Law of God]

Citusitusi 10 Malamusi likumi ga Mlungu. [Tranh 10: The Ten Commandments]

0:52

11. Citusitusi 10 Malamusi likumi ga Mlungu. [Tranh 10: The Ten Commandments]

Citusitusi 11 Mbopesi ja ulemwa. [Tranh 11: Sacrifice for Sin]

0:57

12. Citusitusi 11 Mbopesi ja ulemwa. [Tranh 11: Sacrifice for Sin]

Citusitusi 12 Lilayika ni Maliamu [Tranh 12: A Saviour Promised]

1:29

13. Citusitusi 12 Lilayika ni Maliamu [Tranh 12: A Saviour Promised]

Citusitusi 13 Kupagwa kwa Yesu. [Tranh 13: The Birth of Jesus]

0:50

14. Citusitusi 13 Kupagwa kwa Yesu. [Tranh 13: The Birth of Jesus]

Citusitusi 14 Yesu mpela Mwalimu [Tranh 14: Jesus the Teacher]

0:51

15. Citusitusi 14 Yesu mpela Mwalimu [Tranh 14: Jesus the Teacher]

Citusitusi 15 Masengo gakusimonjeka ga Yesu. [Tranh 15: Miracles of Jesus]

0:51

16. Citusitusi 15 Masengo gakusimonjeka ga Yesu. [Tranh 15: Miracles of Jesus]

Citusitusi 16 Yeso akulagasika. [Tranh 16: Jesus Suffers]

0:59

17. Citusitusi 16 Yeso akulagasika. [Tranh 16: Jesus Suffers]

Citusitusi 17 Yesu akuulajidwa. [Tranh 17: Jesus is Crucified]

0:58

18. Citusitusi 17 Yesu akuulajidwa. [Tranh 17: Jesus is Crucified]

Citusitusi 18 Kusyuka ku wawe. [Tranh 18: The Resurrection]

0:58

19. Citusitusi 18 Kusyuka ku wawe. [Tranh 18: The Resurrection]

Citusitusi 19 Tomasi [Tranh 19: Thomas Believes]

0:56

20. Citusitusi 19 Tomasi [Tranh 19: Thomas Believes]

Citusitusi 20 Kukwela Kwiunde. [Tranh 20: The Ascension]

1:04

21. Citusitusi 20 Kukwela Kwiunde. [Tranh 20: The Ascension]

Citusitusi 21 Mgomba [Tranh 21: The Empty Cross]

0:47

22. Citusitusi 21 Mgomba [Tranh 21: The Empty Cross]

Citusitusi 22 Matala gawili. [Tranh 22: The Two Roads]

1:25

23. Citusitusi 22 Matala gawili. [Tranh 22: The Two Roads]

Citusitusi 23 Ŵanace ŵa Mlungu. [Tranh 23: God's Children]

0:31

24. Citusitusi 23 Ŵanace ŵa Mlungu. [Tranh 23: God's Children]

Citusitusi 24 Msimu Ŵaswela akusatutenda kuŵa wasambano. [Tranh 24: Born Again]

0:46

25. Citusitusi 24 Msimu Ŵaswela akusatutenda kuŵa wasambano. [Tranh 24: Born Again]

Citusitusi 25 Kwisa kwa Msimu Ŵaswela. [Tranh 25: The Holy Spirit Comes]

1:07

26. Citusitusi 25 Kwisa kwa Msimu Ŵaswela. [Tranh 25: The Holy Spirit Comes]

Citusitusi 26 Kwenda mwilanguka [Tranh 26: Walking in the Light]

0:57

27. Citusitusi 26 Kwenda mwilanguka [Tranh 26: Walking in the Light]

Citusitusi 27 Kupikanila Maloŵe ga Mlungu. [Tranh 27: A New Person]

0:36

28. Citusitusi 27 Kupikanila Maloŵe ga Mlungu. [Tranh 27: A New Person]

Citusitusi 28 Liŵasa lya Cikilistu. [Tranh 28: The Christian Family]

0:39

29. Citusitusi 28 Liŵasa lya Cikilistu. [Tranh 28: The Christian Family]

Citusitusi 29 Nonyelani amagongo wenu. [Tranh 29: Love Your Enemies]

0:34

30. Citusitusi 29 Nonyelani amagongo wenu. [Tranh 29: Love Your Enemies]

Citusitusi 30 Yesu ni Ambuje ŵa macili gose. [Tranh 30: Jesus is the Powerful One]

0:36

31. Citusitusi 30 Yesu ni Ambuje ŵa macili gose. [Tranh 30: Jesus is the Powerful One]

Citusitusi 31 Kutyosya misimu jakusakala. [Tranh 31: Casting out Evil Spirits]

0:57

32. Citusitusi 31 Kutyosya misimu jakusakala. [Tranh 31: Casting out Evil Spirits]

Citusitusi 32 Kumkuya Yesupe. [Tranh 32: Temptation]

0:55

33. Citusitusi 32 Kumkuya Yesupe. [Tranh 32: Temptation]

Citusitusi 33 Naga tukulemwa. [Tranh 33: If We Sin]

1:07

34. Citusitusi 33 Naga tukulemwa. [Tranh 33: If We Sin]

Citusitusi 34 Ulwele [Tranh 34: Sickness]

0:34

35. Citusitusi 34 Ulwele [Tranh 34: Sickness]

Citusitusi 35 Ciwa. [Tranh 35: Death]

0:44

36. Citusitusi 35 Ciwa. [Tranh 35: Death]

Citusitusi 36 Yiŵalo ya cilu [Tranh 36: The Body of Christ]

0:53

37. Citusitusi 36 Yiŵalo ya cilu [Tranh 36: The Body of Christ]

Citusitusi 37 Kusongana pamo. [Tranh 37: Meeting for Worship]

0:44

38. Citusitusi 37 Kusongana pamo. [Tranh 37: Meeting for Worship]

Citusitusi 38 Yesu taciika soni. [Tranh 38: Jesus Will Return]

0:38

39. Citusitusi 38 Yesu taciika soni. [Tranh 38: Jesus Will Return]

Citusitusi 39 Kusogola yisogosi. [Tranh 39: Bearing Fruit]

0:55

40. Citusitusi 39 Kusogola yisogosi. [Tranh 39: Bearing Fruit]

Citusitusi 40 Kwasalila ŵandu wane. [Tranh 40: Witnessing]

0:55

41. Citusitusi 40 Kwasalila ŵandu wane. [Tranh 40: Witnessing]

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2018 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét a href="/topic/donate" quyên góp cho GRN /a để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

"Tin tốt lành' bằng âm thanh và hình ảnh - Bộ âm thanh hình ảnh này có 40 hình ảnh để trình bày một cái nhìn tổng quan của Kinh Thánh từ thoi ky Kien tao toi Chúa Kitô. Nó bao gồm các thông điệp cứu độ và giảng dạy cơ bản về đời sống Kitô hữu. Nó có sẵn trong hơn 1300 ngôn ngữ.

Liên văn phòng gần nhất để biết thêm thông tin.

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - Here are instructions for creating DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?