LLL 8 - Masengo Ga Msimu Ŵaswela [Nhìn, nghe và sống 8 Công việc của Đức Thánh Linh] - Yao

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển thứ 8 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Tên chương trình: 66144
Ngôn ngữ: Yao

Các tin tức cập nhật: 48:12

Yakummanyisya [Lời giới thiệu]

0:48

1. Yakummanyisya [Lời giới thiệu]

Citusitusi 1: Yesu Ŵawujile Kwiwunde [Tranh 1 (Rùp 1: Yàc Je-su tơgùq đìq dlòc lơngĩq)]

2:29

2. Citusitusi 1: Yesu Ŵawujile Kwiwunde [Tranh 1 (Rùp 1: Yàc Je-su tơgùq đìq dlòc lơngĩq)]

Citusitusi 2: Msimu Ŵaswela Ŵayice Ni Moto [Tranh 2 (Rùp 2: Yàc Vơngãq Sơđah pơbôh tơviãq yơu apôi)]

1:21

3. Citusitusi 2: Msimu Ŵaswela Ŵayice Ni Moto [Tranh 2 (Rùp 2: Yàc Vơngãq Sơđah pơbôh tơviãq yơu apôi)]

Citusitusi 3: Petulo Ŵalalicile Kwa Ŵandu [Tranh 3 (Rùp 3: Pier pơto akhàt ga vual vơla)]

1:31

4. Citusitusi 3: Petulo Ŵalalicile Kwa Ŵandu [Tranh 3 (Rùp 3: Pier pơto akhàt ga vual vơla)]

Citusitusi 4: Mipingo Jandanda [Tranh 4 (Rùp 4: Sàc pơjum sơdah Yàc)]

2:44

5. Citusitusi 4: Mipingo Jandanda [Tranh 4 (Rùp 4: Sàc pơjum sơdah Yàc)]

Citusitusi 5: Jwakuŵenda Jwamlemale Jwalamile [Tranh 5 (Rùp 5: Pơsùq mơnuĩh quẽt tơkai)]

1:33

6. Citusitusi 5: Jwakuŵenda Jwamlemale Jwalamile [Tranh 5 (Rùp 5: Pơsùq mơnuĩh quẽt tơkai)]

Citusitusi 6: Jwamlume Ni Jwamkongwe Wuŵalambwisye Mlungu [Tranh 6 (Rùp 6: Pier sì sa aràc mơnuĩh kamơi đơp lor)]

2:10

7. Citusitusi 6: Jwamlume Ni Jwamkongwe Wuŵalambwisye Mlungu [Tranh 6 (Rùp 6: Pier sì sa aràc mơnuĩh kamơi đơp lor)]

Citusitusi 7: Sitefano Ŵawulajidwe [Tranh 7 (Rùp 7: E-tien kađòc pamơtai)]

2:18

8. Citusitusi 7: Sitefano Ŵawulajidwe [Tranh 7 (Rùp 7: E-tien kađòc pamơtai)]

Citusitusi 8 Mlendo Jwakuitiopiya [Tranh 8 (Rùp 8: Mơnuĩh E-thi-ô-pi)]

2:22

9. Citusitusi 8 Mlendo Jwakuitiopiya [Tranh 8 (Rùp 8: Mơnuĩh E-thi-ô-pi)]

Citusitusi 9: Yinyama Mu Sagamisi Sya Petulo [Tranh 9 (Rùp 9: kaya akhàt pabôh ga Pier mưng dơgrữq anàq asỡq)]

1:50

10. Citusitusi 9: Yinyama Mu Sagamisi Sya Petulo [Tranh 9 (Rùp 9: kaya akhàt pabôh ga Pier mưng dơgrữq anàq asỡq)]

Citusitusi 10: Utenga Wambone Uli Wa Ŵandu Ŵangosyo Syosope [Tranh 10 (Rùp 10: Pier sì dơgrữq mơnuĩh Rô-ma)]

2:14

11. Citusitusi 10: Utenga Wambone Uli Wa Ŵandu Ŵangosyo Syosope [Tranh 10 (Rùp 10: Pier sì dơgrữq mơnuĩh Rô-ma)]

Citusitusi 11: Petulo Muwukayidi [Tranh 11 (Rùp 11: Pier dòq dơlãp sàc jam)]

1:12

12. Citusitusi 11: Petulo Muwukayidi [Tranh 11 (Rùp 11: Pier dòq dơlãp sàc jam)]

Citusitusi 12: Petulo Ni Acimjakwe Ŵakupopela [Tranh 12 (Rùp 12: Pier sì dơgrữq mơnuĩh mơyơu)]

2:04

13. Citusitusi 12: Petulo Ni Acimjakwe Ŵakupopela [Tranh 12 (Rùp 12: Pier sì dơgrữq mơnuĩh mơyơu)]

Citusitusi 13: Kuŵala Ni Liloŵe Lyakutyocela Kwinani [Tranh 13 (Rùp 13: Kaya sơdah sì pơnuaĩq đơp mưng dlòc lơngĩq)]

1:30

14. Citusitusi 13: Kuŵala Ni Liloŵe Lyakutyocela Kwinani [Tranh 13 (Rùp 13: Kaya sơdah sì pơnuaĩq đơp mưng dlòc lơngĩq)]

Citusitusi 14: Saulo Jwangalola Ni Ananiyasi [Tranh 14 (Rùp 14: Sol kađòc vồp mơta sì A-na-nia)]

1:50

15. Citusitusi 14: Saulo Jwangalola Ni Ananiyasi [Tranh 14 (Rùp 14: Sol kađòc vồp mơta sì A-na-nia)]

Citusitusi 15: Mipingo Japopelele Paulo Ni Banabasi [Tranh 15 (Rùp 15: Sàc Pơjum Sơdah iơu lơkơu ga Sol sì Ba-na-ba)]

1:57

16. Citusitusi 15: Mipingo Japopelele Paulo Ni Banabasi [Tranh 15 (Rùp 15: Sàc Pơjum Sơdah iơu lơkơu ga Sol sì Ba-na-ba)]

Citusitusi 16: Paulo Ŵalalicile Yakwamba Yesu  [Tranh 16 (Rùp 16: Sol pơto akhàt mưng Yàc Je-su)]

2:28

17. Citusitusi 16: Paulo Ŵalalicile Yakwamba Yesu  [Tranh 16 (Rùp 16: Sol pơto akhàt mưng Yàc Je-su)]

Citusitusi 17: Mlungu Ŵamlongolele Soni Paulo [Tranh 17 (Rùp 17: Kaya pabôh Sol hũ)]

1:42

18. Citusitusi 17: Mlungu Ŵamlongolele Soni Paulo [Tranh 17 (Rùp 17: Kaya pabôh Sol hũ)]

Citusitusi 18: Paulo Ni Sila Mcisukunya [Tranh 18 (Rùp 18: Sol sì Si-la dơlãp kaya sơđòq mơgơi hlồq)]

2:04

19. Citusitusi 18: Paulo Ni Sila Mcisukunya [Tranh 18 (Rùp 18: Sol sì Si-la dơlãp kaya sơđòq mơgơi hlồq)]

Citusitusi 19: Paulo Pa Malo Gakutajila Mbopesi Kwa Mlungu Jwangamanyika [Tranh 19 (Rùp 19: Sol sì ban kakôh tơlơvàt)]

2:16

20. Citusitusi 19: Paulo Pa Malo Gakutajila Mbopesi Kwa Mlungu Jwangamanyika [Tranh 19 (Rùp 19: Sol sì ban kakôh tơlơvàt)]

Citusitusi 20: Paulo Ŵamjigalile Ku Nganya [Tranh 20 (Rùp 20: Sol kađòc va pãq anĩh charnã)]

2:10

21. Citusitusi 20: Paulo Ŵamjigalile Ku Nganya [Tranh 20 (Rùp 20: Sol kađòc va pãq anĩh charnã)]

Citusitusi 21: Asilikali Ŵamkulupwisye Paulo Kwa Amagongo Ŵakwe [Tranh 21 (Rùp 21: Ling dõc Sol mưng tơngãn mơnuĩh Ju-đa)]

1:50

22. Citusitusi 21: Asilikali Ŵamkulupwisye Paulo Kwa Amagongo Ŵakwe [Tranh 21 (Rùp 21: Ling dõc Sol mưng tơngãn mơnuĩh Ju-đa)]

Citusitusi 22: Paulo alalicile Kwa Acayimwene [Tranh 22 (Rùp 22: Sol pơto akhàt ga pitao)]

1:57

23. Citusitusi 22: Paulo alalicile Kwa Acayimwene [Tranh 22 (Rùp 22: Sol pơto akhàt ga pitao)]

Citusitusi 23: Paulo Pangosi [Tranh 23 (Rùp 23: krãp ahòq)]

1:29

24. Citusitusi 23: Paulo Pangosi [Tranh 23 (Rùp 23: krãp ahòq)]

Citusitusi 24: Paulo Mpela Kapolo Ku Loma [Tranh 24 (Rùp 24: Sol kađòc mãq jam pãq Rô-ma)]

2:13

25. Citusitusi 24: Paulo Mpela Kapolo Ku Loma [Tranh 24 (Rùp 24: Sol kađòc mãq jam pãq Rô-ma)]

Ghi chú về bản thu

Look Listen and Live - Kulola, Kupikana ni Kola

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2018 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét a href="/topic/donate" quyên góp cho GRN /a để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - Here are instructions for creating DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?