LLL 7 - Yesu Mkulupusyo Jwetu [Nhìn, nghe và sống7 CHÚA GIÊ-XU - Chúa & Đấng cứu thế] - Yao

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển 7 bao gồm loat truyện tích Kinh Thánh Nghe-Nhìn về Chúa Jesus, bắt đầu từ sách Phúc âm Lu-ca và Giăng. Dành cho mục đích truyền giảng, gây dựng Hội thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống.

Tên chương trình: 66143
Ngôn ngữ: Yao

Các tin tức cập nhật: 42:15

Yakummanyisya [Lời giới thiệu]

1:02

1. Yakummanyisya [Lời giới thiệu]

Citusitusi 1: Kupagwa Kwa Yesu [Tranh 1 (Rùp 1: Kaya luãq yuôt Je-su)]

1:43

2. Citusitusi 1: Kupagwa Kwa Yesu [Tranh 1 (Rùp 1: Kaya luãq yuôt Je-su)]

Citusitusi 2: Yesu Ni Ŵasandwisye Mesi Kuŵa Mfinyo [Tranh 2 (Rùp 2: Yàc Je-su ngãq ia tơviãq jơc alãc)]

1:28

3. Citusitusi 2: Yesu Ni Ŵasandwisye Mesi Kuŵa Mfinyo [Tranh 2 (Rùp 2: Yàc Je-su ngãq ia tơviãq jơc alãc)]

Citusitusi 3: Yesu Ŵaŵecete Ni Nikodemo [Tranh 3 (Rùp 3: Yàc Je-su đơp dlài sì Ni-kô-đem)]

1:47

4. Citusitusi 3: Yesu Ŵaŵecete Ni Nikodemo [Tranh 3 (Rùp 3: Yàc Je-su đơp dlài sì Ni-kô-đem)]

Citusitusi 4: Sulutani Jwatindiŵele Pawujo Pa Yesu [Tranh 4 (Rùp 4: Sa aràc mơnuĩh pô ganuar apãt akõq tơpuôl ling agual tơùq di anãq Yàc Je-su)]

1:27

5. Citusitusi 4: Sulutani Jwatindiŵele Pawujo Pa Yesu [Tranh 4 (Rùp 4: Sa aràc mơnuĩh pô ganuar apãt akõq tơpuôl ling agual tơùq di anãq Yàc Je-su)]

Citusitusi 5: Mundu Jwakulwala Petamanda Lyamesi [Tranh 5 (Rùp 5: Mơnuĩh quẽt dòq jẽq dơnao ia)]

1:39

6. Citusitusi 5: Mundu Jwakulwala Petamanda Lyamesi [Tranh 5 (Rùp 5: Mơnuĩh quẽt dòq jẽq dơnao ia)]

Citusitusi 6: Yesu Ŵajikutisye Ŵandu Ŵakupunda 5000 [Tranh 6 (Rùp 6: Yàc Je-su vrơi 5000 mơnuĩh bõc)]

2:11

7. Citusitusi 6: Yesu Ŵajikutisye Ŵandu Ŵakupunda 5000 [Tranh 6 (Rùp 6: Yàc Je-su vrơi 5000 mơnuĩh bõc)]

Citusitusi 7: Yesu Ŵajesile Pacanya Pa Mesi [Tranh 7 (Rùp 7: Yàc Je-su nao pãq dlòc ia tơsìq)]

1:14

8. Citusitusi 7: Yesu Ŵajesile Pacanya Pa Mesi [Tranh 7 (Rùp 7: Yàc Je-su nao pãq dlòc ia tơsìq)]

Citusitusi 8: Yesu Ŵamposisye Mundu Jwangalola [Tranh 8 (Rùp 8: Yàc Je-su pơkhơi mơnuĩh vồp)]

1:39

9. Citusitusi 8: Yesu Ŵamposisye Mundu Jwangalola [Tranh 8 (Rùp 8: Yàc Je-su pơkhơi mơnuĩh vồp)]

Citusitusi 9: Yesu Ŵam'ŵilasile Lasalo Kutyocela Ku Ciwa [Tranh 9 (Rùp 9: Yàc Je-su iơu La-sa-rơ hadiuq wơq)]

2:22

10. Citusitusi 9: Yesu Ŵam'ŵilasile Lasalo Kutyocela Ku Ciwa [Tranh 9 (Rùp 9: Yàc Je-su iơu La-sa-rơ hadiuq wơq)]

Citusitusi 10: Yesu Ŵawile Pamsalaba [Tranh 10 (Rùp 10: Yàc Je-su mơtai pãq dlòc kơyơu chơkãl)]

2:08

11. Citusitusi 10: Yesu Ŵawile Pamsalaba [Tranh 10 (Rùp 10: Yàc Je-su mơtai pãq dlòc kơyơu chơkãl)]

Citusitusi 11: Maliya Ni Yesu Ku Malembe [Tranh 11 (Rùp 11: Ma-ri sì Yàc Je-su pãq anĩh vơnẽq atơu)]

2:00

12. Citusitusi 11: Maliya Ni Yesu Ku Malembe [Tranh 11 (Rùp 11: Ma-ri sì Yàc Je-su pãq anĩh vơnẽq atơu)]

Citusitusi 12: Yesu Ŵawonecele Kwa Ŵakulijiganya Ŵakwe [Tranh 12 (Rùp 12: Yàc Je-su pabôh tơviãq sì dơgrữq mơnuĩh mơgru)]

1:58

13. Citusitusi 12: Yesu Ŵawonecele Kwa Ŵakulijiganya Ŵakwe [Tranh 12 (Rùp 12: Yàc Je-su pabôh tơviãq sì dơgrữq mơnuĩh mơgru)]

Citusitusi 13: Yesu Ŵajiganyisye Ŵakulijiganya Ŵaŵili [Tranh 13 (Rùp 13: Yàc Je-su pơto dua aràc mơnuĩh mơgru)]

2:00

14. Citusitusi 13: Yesu Ŵajiganyisye Ŵakulijiganya Ŵaŵili [Tranh 13 (Rùp 13: Yàc Je-su pơto dua aràc mơnuĩh mơgru)]

Citusitusi 14: Mcanda Sikati Ja Maguluŵe [Tranh 14 (Rùp 14: Anàq lakơi dòq di khrah tơpuôl anàq vui)]

1:38

15. Citusitusi 14: Mcanda Sikati Ja Maguluŵe [Tranh 14 (Rùp 14: Anàq lakơi dòq di khrah tơpuôl anàq vui)]

Citusitusi 15: Mwanace Jwakusokonecela Jwausile [Tranh 15 (Rùp 15: Anàq lakơi …. Mai wơq sàc)]

1:30

16. Citusitusi 15: Mwanace Jwakusokonecela Jwausile [Tranh 15 (Rùp 15: Anàq lakơi …. Mai wơq sàc)]

Citusitusi 16: Yipanje Ya Mundu Jwakusicila [Tranh 16 (Rùp 16: Kaya mơnã mơnuĩh mơda ganãp)]

1:15

17. Citusitusi 16: Yipanje Ya Mundu Jwakusicila [Tranh 16 (Rùp 16: Kaya mơnã mơnuĩh mơda ganãp)]

Citusitusi 17: Jwakulaga Ni Mundu Jwakusicila [Tranh 17 (Rùp 17: mơnuĩh lơkơu bõc sì mơnuĩh mơda)]

1:45

18. Citusitusi 17: Jwakulaga Ni Mundu Jwakusicila [Tranh 17 (Rùp 17: mơnuĩh lơkơu bõc sì mơnuĩh mơda)]

Citusitusi 18: Mjakwe Pa Mlango [Tranh 18 (Rùp 18: sa aràc mơnuĩh mơyơu dòq pãq lơniãu bãc)]

1:41

19. Citusitusi 18: Mjakwe Pa Mlango [Tranh 18 (Rùp 18: sa aràc mơnuĩh mơyơu dòq pãq lơniãu bãc)]

Citusitusi 19: Ŵandu Ŵaŵili Mnyumba Ja Mlungu [Tranh 19 (Rùp 19: Dua aràc dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq)]

1:43

20. Citusitusi 19: Ŵandu Ŵaŵili Mnyumba Ja Mlungu [Tranh 19 (Rùp 19: Dua aràc dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq)]

Citusitusi 20: Mundu Jwamisile Mbeju Syakwe [Tranh 20 (Rùp 20: Mơnuĩh dràq pơjeh)]

1:19

21. Citusitusi 20: Mundu Jwamisile Mbeju Syakwe [Tranh 20 (Rùp 20: Mơnuĩh dràq pơjeh)]

Citusitusi 21: Mbeju Jamesile [Tranh 21 (Rùp 21: Asar pơjeh tơmuh)]

1:28

22. Citusitusi 21: Mbeju Jamesile [Tranh 21 (Rùp 21: Asar pơjeh tơmuh)]

Citusitusi 22: Cikamucisyo Ca Mundu Jwam'wulale [Tranh 22 (Rùp 22: Dõc đơ mơnuĩh kađòc hluh lơkà)]

1:28

23. Citusitusi 22: Cikamucisyo Ca Mundu Jwam'wulale [Tranh 22 (Rùp 22: Dõc đơ mơnuĩh kađòc hluh lơkà)]

Citusitusi 23: Msyene Nyumba Jwawusile Ku Wulendo [Tranh 23 (Rùp 23: Pô sàc mai wơq sàc)]

1:44

24. Citusitusi 23: Msyene Nyumba Jwawusile Ku Wulendo [Tranh 23 (Rùp 23: Pô sàc mai wơq sàc)]

Citusitusi 24: Mundu Mumtela [Tranh 24 (Rùp 24: Mơnuĩh đìq pãq dlòc kơyơu)]

1:57

25. Citusitusi 24: Mundu Mumtela [Tranh 24 (Rùp 24: Mơnuĩh đìq pãq dlòc kơyơu)]

Ghi chú về bản thu

Look Listen and Live - Kulola, Kupikana ni Kola

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2018 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét a href="/topic/donate" quyên góp cho GRN /a để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - Here are instructions for creating DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?